Rakennerahastojen uutiskirje 21.2.2019

Onko hankkeesi innovatiivinen ja onnistunut? – Regio Stars -kilpailuun voi ilmoittautua 9. toukokuuta asti

EU:n komission järjestämän RegioStars-kilpailussa haetaan vuosittain alueellisen kehittämisen hyviä toimintamalleja ja nostetaan esiin innovatiivisia hankkeita, joista voitaisiin saada inspiraatiota myös muualla EU:ssa. Kilpailun kautta erityisen onnistuneet hankkeet voivat saada laajaa näkyvyyttä niin toiminnalleen kuin kehityskohteena olevalle alueellekin. Finalistit valitsee riippumaton jury, ja finaaliin päässeiden hankkeiden edustajat kutsutaan palkintojenjakoseremoniaan.

Lue koko juttu

Europe in My Region 2019 – viestintävälineitä ja näkyvyyttä hankkeille

Euroopan komissio jatkaa monivuotista perinnettä EU in My Reion parissa. Tänä vuonna hankkeille tarjotaan sosiaalisen median viestintäaineistoja, postikortteja ja kilpailuja sekä online-viestintäkoulutusta. Voit myös merkitä hankkeen "avoimet ovet" -tilaisuuksia kartalle.

Lue koko juttu

Rahoituksen ennätysvuosi – ELY-keskus sijoitti Itä-Suomen kehitykseen lähes 84 miljoonaa euroa

Vuosi 2018 oli ennätysvilkas kehittämisrahoituksen kysynnän ja myönnön suhteen Itä-Suomessa. ELY-keskus sijoitti Itä-Suomen kehitykseen lähes 84 miljoonaa euroa, josta yrityksiin yli 56 miljoonaa euroa ja ESR- ja EAKR kehittämishankkeisiin vajaat 28 miljoonaa euroa.

Lue koko juttu

Hyviä hankkeita Pohjois-Pohjanmaalta

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on tehty vuoden 2018 aikana esitesarjaa rahoitetuista ja vaikuttavista EAKR-hankkeista. Tähän mennessä sarjassa on julkaistu neljä hanke-esittelyä. Tutustu hanke-esittelyihin Pohjois-Pohjanmaan liiton nettisivuilla:

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluekehitys/kestavaa_kasvua_ja_tyota_2014-2020/esimerkkeja_vaikuttavista_eakr-hankkeista

Pohjois-Savon kärkiteemojen kehittämistyö esillä

Pohjois-Savon älykkään erikoistumisen kärkialojen kehittämiseen liittyvää toimintaa ja pääasiassa rakennerahastovaroin tuettuja hankkeita on koottu havainnolliseen yhteenvetoon Pohjois-Savon liiton verkkosivuille. Mukana on myös videoita. Yhteenveto on myös englanninkielisenä.

 

https://www.pohjois-savo.fi/rahoitus-ja-hankkeet/tulokset-ja-rahoitusesimerkit.html

Pohjois-Suomessa kasvun kärkenä teollisuus ja matkailu – ELY-keskus rahoitti yritysten kehittämishankkeita noin 29 miljoonalla eurolla vuonna 2018

Myönnetty rahoitus on kokonaisuudessaan Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamaa. Rahoituksella mahdollistetaan noin 90 miljoonan euron investointi- ja kehittämishankkeiden toteutus sekä myötävaikutetaan suoraan arviolta 750 uuden työpaikan ja 13 uuden yrityksen syntymiseen. Hankkeiden vaikutuksella arvioidaan syntyvän uutta liikevaihtoa noin 223 miljoonaa euroa, josta viennin kautta odotetaan tulevan noin 98 miljoonaa euroa.

Lue ELY-keskuksen tiedote

Yhteisöllisyys voimavaraksi sekä maaseudulla että kaupungeissa – viesti maakuntiin ja ministeriöihin

Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen innovaatioleirillä syntyi vahva viesti tulevien EU-ohjelmien valmistelijoille ministeriöihin ja maakuntiin. Yhteisöllisyys on voimavara, jota ohjelmilla ja kehittämisvälineillä voidaan tukea sekä kylissä että kaupunginosissa. Leirin raportti on nyt valmistunut ja löytyy: https://drive.google.com. Nyt on juuri oikea aika ottaa erilaiset yhteisöt mukaan tasaveroisiksi toimijoiksi valmisteluun niin maakunnissa kuin kansallisesti.

Lue koko juttu

Työelämä kehittyy työpaikkojen toimintakulttuuria muuttamalla – verkkoluento

Rakennerahasto-ohjelmassa olevan toimintalinjan kolme ja sen erityistavoitteen 7.1. Tuottavuutta ja työhyvinvointia yhteistyöllä kokonaisuuteen liittyvissä hankkeissa edistetään työelämän kehittämistä työpaikkatasolla. Taustalla on vuonna 2012 Kataisen hallitusohjelman pohjalta laadittu työelämän kehittämisstrategia, minkä toimeenpanosta on vastannut Työelämä 2020 -hanke www.tyoelama2020.fi.

Lue koko juttu

Länsi-Suomen hanketuloskortti – Olethan muistanut päivittää?

Hanketuloskortti on Länsi-Suomen rakennerahastohankkeiden projektipäälliköiden ja rahoittajien yhteinen työkalu ohjelmakaudelle 2014–2020. Se on tarkoitettu hankkeiden itsearviointiin ja oppimisen tarkasteluun, tulosten tunnistamiseen, vaikuttavuuden kuvaamiseen sekä kokonaiskuvan hahmottamiseen.

Lue koko juttu

Ilmoittautuminen Etelä-Suomen EAKR-hankkeiden verkkokoulutuksiin käynnissä

Syvennä hankeosaamistasi osallistumalla suosittuihin verkkokoulutuksiimme! Ilmoittautuminen EAKR-hankkeiden kevään webinaareihin on käynnissä. Koulutukset on tarkoitettu käynnissä olevien Etelä-Suomen EAKR-rahoitteisten hankkeiden henkilöstölle.

Lue koko juttu

Etelä-Suomen kevään koulutuksia ESR-hankkeille

Hämeen ELY-keskus järjestää rahoittamilleen hankkeille koulutusta.

Lue koko juttu

Etelä-Suomen yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushaku (EAKR) 1.2.–28.2.2019

Hämeen ELY-keskus avaa yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushankkeiden haun Päijät-Hämeen maakunnassa 1.2.–28.2.2019. Hankkeet rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella. Hankkeita voi toteuttaa Päijät-Hämeen maakunnan alueella. Aluetta laajemmista hankekokonaisuuksista tulee neuvotella rahoittajien kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Lue hakuilmoitus

Etelä-Suomen EAKR-haku päättyy 4.3.2019

Etelä-Suomen EAKR-ideahaku päättyi 30.11.2018. Rahoitettavaksi etsittiin hankkeita, jotka edistävät pk-yritysten kilpailukykyä tai hyödyntävät innovatiivisesti uutta tietoa ja osaamista. Kaksivaiheisen haun ensimmäisessä vaiheessa hakijat toimittivat Uudenmaan liittoon tavallista hakemusta suppeamman projektin aiesuunnitelman. Yhteensä hakemuksia tuli 204 kappaletta, joista ylimaakunnallisia oli 34. Uudenmaan liitto antoi kaikista hankeideoista palautteen 14.1.2019. Toisessa vaiheessa jätetään varsinaiset hankehakemukset EURA2014-järjestelmässä. Hakuaika päättyy 4. maaliskuuta 2019.

Lue hakuilmoitus

Kaikki hakuajat

http://www.rakennerahastot.fi/hakuajat

Kaikki tapahtumat

http://www.rakennerahastot.fi/tapahtumat