Rakennerahastojen uutiskirje 26.3.2019

Europe in My Region 2019 – viestintävälineitä ja näkyvyyttä hankkeille

Euroopan komissio jatkaa monivuotista perinnettä EU in My Reion parissa. Tänä vuonna hankkeille tarjotaan sosiaalisen median viestintäaineistoja, postikortteja ja kilpailuja sekä online-viestintäkoulutusta.

Lue koko uutinen

Onko hankkeesi innovatiivinen ja onnistunut? – Regio Stars -kilpailuun voi ilmoittautua 9. toukokuuta asti

EU:n komission järjestämän RegioStars-kilpailussa haetaan vuosittain alueellisen kehittämisen hyviä toimintamalleja ja nostetaan esiin innovatiivisia hankkeita, joista voitaisiin saada inspiraatiota myös muualla EU:ssa. Kilpailun kautta erityisen onnistuneet hankkeet voivat saada laajaa näkyvyyttä niin toiminnalleen kuin kehityskohteena olevalle alueellekin. Finalistit valitsee riippumaton jury, ja finaaliin päässeiden hankkeiden edustajat kutsutaan palkintojenjakoseremoniaan.

Lue koko uutinen

Tuleeko tulosta? Keski-Suomen rakennerahastot väliarviossa

Keski-Suomessa on EU:n rakennerahastojen ohjelmakaudella 2014-2020 käynnistynyt tähän mennessä 326 rakennerahastohanketta, joista 77 on päättynyt. Kaiken kaikkiaan hankkeiden rahoitus on ollut liki 113,4 miljoonaa, josta 54 prosenttia on ollut julkista rahoitusta. Rahoituksesta noin neljä viidesosaa on kohdistunut Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeisiin ja loput Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeisiin.

Lue koko uutinen

Tiikerinloikka Digitalisaatioon

Digitalisaatio – tunteita ja ajatuksia herättävä, globaalisti yhteiskuntia syleilevä ilmiö. Maailma digitalisoituu vauhdilla, jossa asiat, esineet ja palvelut sähköistyvät. Digitalisaatio ei ole pelkästään uusinta teknologiaa ja viimeisimpiä ohjelmistoja, vaan käsitteenä se ravistelee laajemmin. Nopeasti muuttuva ja kehittyvä aikakausi haastaa toimintakulttuuria ja tapaa toimia. Yritysten näkökulmasta digitalisaatio tuo uusia mahdollisuuksia, mutta herättää myös kysymyksiä. Millainen on tässä ajassa ja tulevaisuudessa menestyvä yritys?

Lue koko uutinen

Itä-Suomen yritysten kehittämiseen 10 miljoonaa euroa

ELY-keskus on aloittanut aktivointikampanjan kasvuun ja vientiin tähtääville yrityksille Itä-Suomessa. Tarkoitus on löytää ja rahoittaa kevään aikana potentiaalisesti kasvavien ja kansainvälistyvien itäsuomalaisten yritysten kehittämishankkeita.

Rahoituksen avulla yritykset voivat kehittää uutta tuotetta tai palvelua, valloittaa uusia markkina-alueita, kehittää tuotantoa tai uudistaa liiketoimintaansa merkittävästi. Hyvin suunniteltu kehittämishanke mahdollistaa yrityksen kasvun onnistuneesti. Lopputuloksena on kasvua ja viivan alle enemmän euroja, toteaa yksikön päällikkö Kalevi Pölönen.

Lue koko uutinen

Länsi-Suomen ESR haussa saatiin 53 hakemusta – Sparrausta uusille hankkeille tarjolla

Maaliskuun alussa päättyneessä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaussa saatiin 53 hakemusta ja kolme lisärahoitushakemusta. Yhteensä rahoitusta haettiin noin 12.8 miljoonaa euroa.

Lue koko uutinen

Euroopan sosiaalirahaston kehittämistoiminta vaikuttaa merkittävästi Pohjois-Suomessa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt vuoden 2018 aikana yhteensä 41,7 milj. € Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoitusta eri organisaatioiden toteuttamille kehittämishankkeille. Rahoituksesta 14,3 milj.€ kohdentuu Pohjois-Pohjanmaalle, 6 milj.€ Lappiin ja 3,7 milj.€ Kainuuseen. Lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallisia ESR -hankkeita on rahoitettu yhteensä 17,7 milj. eurolla. Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamissa hankkeissa kehitetään monipuolisesti osaamista, parannetaan työllisyyttä ja ehkäistään syrjäytymistä. Myös organisaatioiden kilpailukyvyn, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamista sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa voidaan kehittää Euroopan sosiaalirahaston tuella.

Lue koko uutinen

Europe, let's cooperate! -tapahtuma huhtikuussa

Viides Europe, let's cooperate! -tapahtuma järjestetään 10.4.2019 Brysselissä. Tapahtuman ilmoittautuminen on nyt käynnissä.

Tapahtuman järjestää Interreg Europe -ohjelma. Tapahtumassa voi vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä, löytää uusia ideoita ohjelman teemojen ympäriltä sekä keskustella kansainvälisen yhteistyön vaikutuksista. Ohjelman teemoja ovat tutkimus, teknologian kehittäminen ja innovaatiot, pk-yritysten kilpailukyky, vähähiilinen talous sekä ympäristö ja luonnonvarojen käytön tehokkuus.

Lue koko uutinen

Etelä-Suomen EAKR-hakuun yli sata hakemusta

Etelä-Suomen Aluekehitysrahaston (EAKR) hankehaku päättyi 5.3.2019. Haku oli kaksivaiheinen; ensimmäisessä, ideahaun vaiheessa hakijat toimittivat Uudenmaan liittoon hankeideansa aiesuunnitelman, joista kaikista annettiin palaute ja toisessa vaiheessa jätettiin varsinaiset hakemukset EURA2014-järjestelmässä. Ideahaun vaiheessa saapui 204 hakemusta, joista ylimaakunnallisia 34. Toisessa, varsinaisen haun vaiheessa hakemuksia saapui 103 kappaletta, joista ylimaakunnallisia 16.

Lue koko uutinen

Työelämän kehittäjät oppivat ajattelemaan työn murrosta isosti

Valtakunnalliset Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat työelämän laadun ja tuottavuuden kehittämiseen keskittyvät hanketoteuttajat kokoontuivat yhteisille kehittämispäiville Kirkkonummen Majvikiin helmikuun 5. -7. päivä. Lumipyryisessä ja upeassa merimaisemassa tutustuttiin ja verkostoiduttiin ympäri Suomea kokoontuneisiin kehittäjäkollegoihin. Yhteiseen tapaamiseen tulivat edustajat kaikista meneillään olevasta 13 valtakunnallisesta hankkeesta. Tuottava ja tuloksellinen työelämä – koordinaatiohanke oli suunnitellut kehittämispäivät yhdessä hankkeiden rahoittajan sekä Intotalon ja Mukamas learning designin toimijoiden kanssa. Ohjelmassa oli ajankohtaisia työn murrokseen liittyviä puheenvuoroja, verkostoitumista, yritysasiakkaiden kehittämishaasteita ja niistä vertaisoppimista sekä jaettiin hyvien käytäntöjä yhdessä oivaltaen.

Lue koko uutinen

Itä-Suomessa rahoitusta haettiin maakunnalliseen kehittämiseen sekä yritystoiminnan kasvun ja työllisyyden tukemiseen

Helmikuun puolivälissä päättynyt Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman hankehaku tuotti 79 hakemusta, joilla tukea haettiin yli 37 miljoonaa euroa.

Lue koko uutinen

Osaajat Osaa 2020 -hanke kehittää yritysten tuottavuutta ja johtamista

"Roppakaupalla uusia kehittämiskelpoisia ideoita" ja "Havainnollisti hyvin arjen haasteet ja kehitystarpeet". Tällaista palautetta on saanut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama Osaaja osaa 2020 -hanke pohjoiskarjalaisille yrityksille järjestämistään tuottavuuden ja johtamisen valmennuksista. Hanke järjestää mm. Lean-valmennusta, toimitusjohtajakursseja ja vertaiskehittämistä.

Lue koko uutinen

Kilpailuetua ympäristövastuullisella toiminnalla

Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä (KePoSa) -hanke auttoi pohjoissavolaisia pk-yrityksiä kestävän kehityksen edistämisessä liiketoiminnassa, ympäristöasioiden kartoittamisessa sekä ympäristöohjelmien ja -järjestelmien käyttöön ottamisessa.

Hankkeen tavoitteena oli auttaa yrityksiä vähentämään energian ja materiaalien kulutusta, löytää kustannussäästöjä sekä saavuttaa kilpailuetua ympäristövastuullisella toiminnalla. Tähän tavoitteeseen pyrittiin muun muassa edistämällä johdon ja henkilöstön ympäristöosaamista erilaisilla henkilöstökoulutuksilla ja työpajoilla.

Lue koko uutinen