Rakennerahastojen uutiskirje 18.12.2019

INIO- ja INFORM -viestintäverkostojen kokouksessa katsaus menneeseen ja kurkistus tulevaan

EU:n koheesiopolitiikan viestintäverkostot INFORM (EAKR) ja INIO (ESR) kokoontuivat Gentissä, Belgiassa 27.–28.11.2019. EU:n komission johtamat verkostot koostuvat jäsenmaiden hallintoviranomaisten (Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö) edustajista.

Lue lisää

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n edistyneimpiä

Suomen rakennerahasto-ohjelman ja takausohjelman yhteinen seurantakomitea kokoontui 13. kokoukseensa 21.11.2019 Helsingissä. Ohjelmakauden 2014-2020 kuudennen vuoden lähestyessä loppuaan kokouksessa voitiin todeta rakennerahasto-ohjelman toteutuvan edelleen tasaisesti ja tasapainoisesti.

Lue lisää

Julkinen kuuleminen työpaikkojen syntymisestä ja työvoiman liikkuvuudesta 14.10.2019–6.1.2020

Komissio haluaa kuulla kansalaisten ja sidosryhmien mielipiteitä toimista, joilla Euroopan unioni on vuodesta 2014 alkaen edistänyt pysyvien ja laadukkaiden työpaikkojen syntymistä sekä työvoiman liikkuvuutta. Toimet on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Kuulemisessa kerättäviä tietoja hyödynnetään kauden 2014–2018 tulosten arvioinnissa sekä tukitoimien tehostamisessa ja kohdentamisessa.

Lue lisää

Hallitus on linjannut seuraavan rakennerahastokauden Suomen toimenpiteitä

Hallitus on tehnyt päätöksiä Euroopan unionin vuosien 2021–2027 alue- ja rakennepolitiikan Suomen toimenpideohjelmasta. Nyt linjattiin ohjelmien lukumäärä, painopisteet ja valtakunnallisen toiminnan osuus rahoituksesta.

Lue lisää

ApuaDigiin -verkkopalvelu auttaa pk-yrityksiä digitalisaatiossa

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu käynnistivät vuoden 2018 alussa Pohjois-Pohjanmaalla Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittaman hankkeen (hankekoodi A73467) nimeltä DigiLeap - Hallittu Digiloikka. Hankkeen missiona oli auttaa yrityksiä siirtymään järjestelmällisesti ja hallitusti sekä riskit, mahdollisuudet ja yrityksen nykytila huomioon ottaen kohti digitaalisia ratkaisuja siten, että digitalisaatiosta tulee luonteva osa yrityksen toimintaa.

Lue lisää

Kaivosten vesistövaikutukset voidaan ennustaa aiempaa tarkemmin – Uutta tietoa myös pilaantuneiden vesien avuksi

Laajassa yhteistyöhankkeessa on kehitetty uusia kaivosvesien leviämistä ja vaikutuksia kuvaavia vesistömalleja, haitta-aineiden mittausmenetelmiä sekä arvioitu erilaisia kunnostusmahdollisuuksia. Kunnostusmenetelmiä kehitettiin Talvivaaran alapuolisella Kivijärvellä, jonka syvänteet ovat edelleen hapettomia, vaikka järven tila onkin kohentunut.

Lue lisää

Bioteollisuusalue valmistui Lieksaan

Lieksan kaupunki kehitti Kevätniemen yritysalueesta bioteollisuusalueen Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa hankkeessa. Alueelle on saatu uutta yritystoimintaa ja uusia työpaikkoja.

Lue lisää

Your Gateway to Bio-Business in Asia -hanke sillanrakentajana ainutlaatuiselle suomalais-japanilaiselle metsäbiotalousyhteistyölle

Metsäbiotalouden kehittämiseksi Japanin Naganon prefektuuri ja Pohjois-Karjalan maakunta solmivat lokakuussa 2019 yhteistyösopimuksen Your Gateway to Bio-Business in Asia -hankkeen avustuksella. Hanke kehitti reilun kahden vuoden ajan itäsuomalaisten metsäbiotalousyritysten kansainvälistymisvalmiuksia ja vientiosaamista Aasian markkinoille.

Lue lisää

Rautavaara taklaa työ- ja toimintakyvyn kartoituksella työttömyyttä

Rautavaaran kunta on ESR-rahoitteisessa MYÖ, TYÖ, HYÖ! – Myötämäkeen työkuntoa tai hyvinvointia! -hankkeessa tutkinut ja selvittänyt rautavaaralaisten kaikkein heikommassa asemassa olevien työttömien työ- ja toimintakykyä.

Lue lisää

Hae hankkeellesi rahoitusta!

Itä-Suomessa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) hankehaku päättyy 14.2.2020, pl. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, jonka EAKR-kehittämishankerahoituksessa on jatkuva haku ilman määräaikoja.

Lue lisää

ESR-haku 18.12.2019–2.3.2020

Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi- Suomen alueella. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta.

Lue lisää

Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Satakunnan kehittämiseen haettavissa EAKR-tukea 9.3.2020 asti

Ohjelmakauden 2014−2020 toteutus on kääntynyt loppusuoralle. Osassa maakuntia maaliskuun 9. päivänä päättyvällä hakukierroksella on haettavana ohjelmakauden viimeiset EAKR-tuet.  

Lue lisää

EURA 2014 -järjestelmän hakijan palvelujen kirjautumiseen muutoksia vuodenvaihteessa

EURA 2014 -järjestelmän hakijan palveluihin on kirjauduttu palvelun alusta alkaen Väestörekisterikeskuksen (VRK) Katso-tunnistuspalvelun kautta. Katso-palvelu kuitenkin päättyy vaiheittain v. 2019–2020. Sen tilalle tulee VRK:n (vuoden 2020 alusta Digi- ja väestötietovirasto) Suomi.fi-verkkopalvelun Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet.

Lue lisää

Saavutettavuusvaatimukset ja rakennerahastot

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) on tullut voimaan 1.4.2019. Laki velvoittaa julkishallintoa tekemään digitaalisista palveluistaan saavutettavuusvaatimusten mukaisia. Lakia sovelletaan myös yrityksien, säätiöiden, yhdistysten ja muiden yhteisöjen digitaalisiin palveluihin, jos ne saavat viranomaiselta erityisavustusta verkkopalvelun kehittämiseen, tarjoamiseen ja ylläpitämiseen.

Lue lisää