Rakennerahastojen uutiskirje 19.6.2019

Takausohjelma auttaa pk-yrityksiä helpottamalla rahoituksen saantia

Suomen takausohjelman päätavoitteena on parantaa yritysten rahoituksen saatavuutta. Tavoite on lisätä pk-yrityksille myönnettyjä pankkilainoja annettujen takauksien avulla. Rahoitusta suunnataan ohjelman avulla erityisesti yrityksille, jotka ovat uusia, voimakkaasti kasvavia, kansainvälistyviä tai innovatiivisia yrityksiä, joiden olisi muuten vaikeaa saada rahoitusta. Ohjelman 40 miljoonan rahoituksella pyritään 400 miljoonan lainoitukseen.

Lue koko uutinen

Rakennerahasto-ohjelman seurantakomitea kokoontui Turussa

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman – ja samalla myös takausohjelman -  seurantakomitea kokoontui 12. kokoukseensa 5.6.2019 kesäiseen Turkuun. Aurajoen kupeessa Marina Palacen kokoustiloissa pidetyssä kokouksessa hyväksyttiin ohjelman vuosikertomus 2018, kuultiin ohjelman edistymisestä alkuvuoden aikana, ohjelman arvioinnin loppuraportin johtopäätöksistä ja suosituksista sekä mm. Itämeristrategian ajankohtaisista kuulumisista. 

Lue koko uutinen

Euroopan komissio on avannut sosiaalisiin innovaatioihin liittyvän haun

We have the pleasure to inform you that a call for proposals under the Programme 'EaSI - Progress has been published by the Commission.

Lue koko uutinen

Suomalaisia innovaatioita Euroopan unionin RegioStars Awards-kilpailussa

Euroopan unionin järjestämään vuoden 2019 RegioStars Awards-kilpailuun osallistuu yhteensä 10 suomalaista hanketta kolmessa eri kategoriassa. Kilpailussa palkitaan Euroopan innovatiivisimpia paikallisia, alueellisia tai kansallisia projekteja, joissa yritetään löytää uusia ratkaisuja muun muassa köyhyyden torjumisessa, ilmastonmuutoksen sopeutumisessa sekä terveydenhuollossa. 

Lue koko uutinen

Regio Stars Awards -kilpailussa Etelä-Suomesta vahva hanke-edustus

Lue koko uutinen

Työelämän kehittäjät oppivat ajattelemaan työn murrosta isosti

Valtakunnalliset Euroopan sosiaalirahaston rahoittamat työelämän laadun ja tuottavuuden kehittämiseen keskittyvät hanketoteuttajat kokoontuivat yhteisille kehittämispäiville Kirkkonummen Majvikiin helmikuun 5. –7. päivä. Lumipyryisessä ja upeassa merimaisemassa tutustuttiin ja verkostoiduttiin ympäri Suomea kokoontuneisiin kehittäjäkollegoihin. Yhteiseen tapaamiseen tulivat edustajat kaikista meneillään olevasta 13 valtakunnallisesta hankkeesta.

Lue koko uutinen

Euroopan komission viestintäverkostot INFORM ja INIO kokoontuivat toukokuussa

Tapaamisessa puhuttiin muun muassa viestinnän säädöksistä ja ohjelmakauden 2021–2027 neuvottelujen tilanteesta. Ohjelmien laatiminen ja neuvottelut ovat käynnistyneet epävirallisesti, luonnoksia odotetaan vuoden 2019 loppuun mennessä sekä vuoden 2020 alussa. Komissio jakaa tietoa ja parhaita viestintäkäytäntöjä tärkeimpiin näkyvyysvaatimuksiin liittyen.

Lue koko uutinen

Europe in My Region 2019 – viestintävälineitä ja näkyvyyttä hankkeille

Euroopan komissio jatkaa monivuotista perinnettä EU in My Region parissa. Tänä vuonna hankkeille tarjotaan sosiaalisen median viestintäaineistoja, postikortteja ja kilpailuja sekä online-viestintäkoulutusta

Lue koko uutinen

EU-rahoitusta haettavana rakennerahasto-ohjelmasta "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020"

Pohjois-Pohjanmaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) hakee Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin tai Kainuuseen kohdistuvia yleishyödyllisiä kehittämishankkeita rahoitettavaksi "Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020" -rakennerahasto-ohjelmasta.

Lue koko uutinen

EAKR-rahoitusta haettavana Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa (haku päättyy 4.10.2019)

Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa on haettavana EAKR-rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä.

Lue koko uutinen

"Alue- ja rakennepolitiikan painopiste pysyy Itä- ja Pohjois-Suomessa"

Keskustelu EU:n uudesta ohjelmakaudesta 2021–2027 on saanut vauhtia viimeisten kuukausien aikana. Viimeksi Etelä- ja Länsi-Suomen maakunnat toivat esiin huolensa ns. koheesiovarojen jaon tasapuolisuudesta.

Lue koko uutinen

Itä-Suomen kevään 2019 hankehaun hedelmiä

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman toukokuun hankehaussa Itä-Suomessa jätettiin 71 hakemusta, joilla tukea haettiin lähes 28 miljoonaa euroa.

Lue koko uutinen

ESR-haku käynnissä 1.10.2019 asti

Keski-Suomen ELY-keskus on avannut Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankehaun Länsi- Suomen alueella. Haku on käynnissä 1.10.2019 asti. Länsi-Suomen alueeseen kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnat. Länsi-Suomen alueeseen luetaan tässä haussa myös Keski-Pohjanmaan maakunta.

Lue koko uutinen

Kokka kohti Suomea – avoin valtakunnallinen ESR-haku on käynnissä 3.6.–2.9.2019

Euroopan sosiaalirahaston rahoittavana viranomaisena toimiva Keski-Suomen ELY-keskus avaa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) valtakunnallisen hankehaun, joka rahoitetaan ESR:n valtakunnallisesta Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -teemasta. Haku toteutetaan yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toteuttaman Kokka kohti Suomea – Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin -koordinaatiohankkeen (S21492) kanssa.

Lue koko uutinen

Onnistumisen anatomia hanketyössä – koulutus ESR-hanketoimijoille

Mistä on hyvät hankkeet tehty? Motivoituneesta hankehenkilöstöstä, kristallinkirkkaista tavoitteista, sitoutuneesta hankeorganisaatiosta sekä käyttöön otetuista tuloksista. 

− Tuntuuko, ettei aina näin ole. Kohderyhmä on kateissa, omaa organisaatiota ei kiinnosta, horisontaaliset ovat hepreaa ja tavoitteetkin hukassa? Ei hätää! Et varmastikaan ole yksin asiasi kanssa, hanketyö on haastavaa! Tule jakamaan tuskasi, kuulemaan muiden kokemuksia ja saamaan vinkkejä parempaan hanketoteutukseen toisilta hanketoimijoilta. 

Lue koko uutinen

Koosteessa suosituksia kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen palvelujen järjestämiseen

Kotona Suomessa -hanke on julkaissut koosteen "Suosituksia kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen palvelujen järjestämiseen". Koosteessa esitetään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen jälkeisen nivelvaiheen mallintamisprosessin tuloksia ja suosituksia palveluiden järjestämiseksi.

Lue koko uutinen