Rakennerahastojen uutiskirje 28.5.2014

Ohjelmakausi käynnistyi

Kestävää kasvua ja työtä Suomelle 2,6 miljardin EU-tuella

Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori korosti resurssien kohdentamista uutta liiketoimintaa synnyttäviin ja työllisyyttä parantaviin hankkeisiin Eurooppa-päivänä 9.5. avatessaan Suomen rakennerahastokauden vuosille 2014–2020.

Rahoituksen hakemista ja hankkeiden toteuttamista on uudella kaudella yksinkertaistettu ja nopeutettu monin tavoin: on siirrytty muun muassa kokonaan sähköiseen hakuun ja hakemusten käsittelyyn. Kannustan kaikkia tutustumaan EU-rahoituksen mahdollisuuksiin ja miettimään miten tukea voisi hyödyntää, Vapaavuori painotti.

Lisää ohjelmakauden käynnistämisestä

Uutinen

http://www.tem.fi/alueiden_kehittaminen/tiedotteet_alueiden_kehittaminen/kestavaa_kasvua_ja_tyota_suomelle_2_6_miljardin_eu-tuella.115075.news

Teemauutiskirje

http://www.rakennerahastot.fi/documents/10179/16111/TEM+Teema_uutiskirje_2014-4+web.pdf/7207767e-ea15-4d3a-bf27-375e174db0a6

Tietoa rahoituksen hakemisesta

http://www.rakennerahastot.fi/hakijalle

 

Tutustu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelmaan

Esite kertoo ohjelman sisällöstä, painotuksista, tavoitteista ja rahoituksesta. Esitteeseen tutustumalla saat tiiviissä muodossa perustiedot ko. sisällöistä. Esitettä voi hyödyntää mm. erilaisissa infotilaisuuksissa tai hakuinfoissa.

Esite

Kestävää asvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 -esite

 

Uusi seurantakomitea kokoontuu vielä ennen kesälomia ensimmäiseen kokoukseen

Vasta asetetun Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelman 2014−2020 -seurantakomitea pitää ensimmäisen kokouksensa 13. kesäkuuta 2014 Helsingissä.  Kokouksessa kuullaan ylijohtaja Taina Susiluodon yleiskatsaus tilanteesta, komission pääosastojen REGIO ja EMPL edustajien puheenvuorot, alustukset rakennerahasto-ohjelmasta, valtakunnallisen toiminnan valmistelutilanteesta ja alueellisten suunnitelma-alueiden toiminnasta.  Seurantakomitea tekee päätöksen hankkeiden valintakriteereistä ja ohjelman viestintästrategiasta. Lisäksi esityslistalla on seurantakomitean järjestäytymiseen kuuluvia asioita, kuten työjärjestyksen ja työsuunnitelman hyväksyminen ja sihteeristön nimeäminen. 

Hallinnollisesti seurantakomitea toimii alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnan (ARNEn) jaostona, mutta sillä on omat säädösten mukaiset tehtävänsä.

Ohjelmakauden 2007−2013 seurantakomiteat ovat pitäneet kesäkokouksiaan. Etelä- ja Länsi-Suomen EAKR-seurantakomiteoiden yhteiskokous pidettiin 20.-21.5. Hämeenlinnassa, Itä-Suomen EAKR-seurantakomitea kokousti Kajaanissa 22.-23.5., ESR-seurantakomitean kokous pidetään 4.-5.6. Savonlinnassa ja viimeisenä kokouksensa pitää Pohjois-Suomen EAKR-seurantakomitea 11.-12.6. Kokkolassa. Näin kesäinen Suomi tulee  maantieteellisesti laajasti edustetuksi.  Kokouksia on pidetty hieman haikeissa tunnelmissa, koska nämä seurantakomiteat kokoontuivat todennäköisesti viimeistä kertaa.  Seurantakomiteatyöskentely tulee myös uudella kaudella kokemaan kevennystä ja hallinnollista uudistumista, kun on vain yksi seurantakomitea. Mutta suunnitelmissa on pitää perinnettä kesäkokouksen pitämisestä alueilla, jos ei aivan joka vuosi, niin joskus kuitenkin.
 

Hankkeiden hakeminen EURA2014 -järjestelmässä alkoi

Ohjelmakauden 2014-2020 rakennerahasto-ohjelman sähköinen järjestelmä EURA2014 aukaistiin 5.5. hakutoimintojen osalta. Hankehakemusten tekeminen on nyt siis mahdollista ja ensimmäiset ovatkin jo valmisteilla. Itse asiassa jo liki 200 hakemusta on muokattavana järjestelmässä. Pieni osa hakemuksista on järjestelmään tutustumista varten tehtyjä harjoitelmia, mutta valtaosa on varsinaiseksi hakemukseksi tarkoitettuja. Hakemukset jakautuvat varsin tasaisesti eri rahoittajaviranomaisille ja rahastoille.

Hakemukseen

www.eura2014.fi

 

Workinfinland.fi -tietopankki ulkomaalaiselle työntekijälle ja ulkomailta rekrytoivalle työnantajalle

Suomi tarvitsee jatkossa yhä enemmän osaavia työntekijöitä eri aloille myös ulkomailta. Toukokuussa avautuva workinfinland.fi-sivusto tarjoaa tietoa Suomeen työskentelemään aikoville ja Suomessa työskenteleville ulkomaalaisille sekä työnantajille, jotka harkitsevat ulkomaisen työvoiman rekrytoimista Suomeen.

Työ- ja elinkeinoministeriön MATTO-tukirakenteen koordinoima workinfinland.fi-sivusto kokoaa yhteen paikkaan tarvittavan tiedon, mitä ulkomaalaisen on tiedettävä hakeutuessaan Suomeen töihin. Sivusto antaa muun muassa vinkkejä työnhakuprosessiin, selvittää oleskelulupa-asioita, työsopimuskäytäntöjä ja muita viranomaissäädöksiä sekä antaa läpileikkauksen siihen, miten suomalainen yhteiskunta toimii. Sisältö on tuotettu  yhteistyössä  maahanmuutto- ja työllisyysasioiden parissa toimivien viranomaisten kanssa.

– Workinfinland on portaali, joka kokoaa pirstaloituneen tiedon yhteen paikkaan. Pyrimme helpottamaan Suomeen rekrytoidun ulkomaalaisen sopeutumista suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan. Kaikkiin kysymyksiin ei meilläkään ole suoraa vastausta valmiina, mutta osaamme ohjata asiakkaan oikean viranomaisen luo, Nia Englund, yksi hankkeen koordinoijista kertoo.

Lähtökohtana sivustoa rakentaessa oli, että se tavoittaa todellisen kohderyhmänsä ja palvelee käyttäjiään niin hyvin, että yhteydenotot TE-toimistoihin vähentyvät.

Räätälöidysti asiakkaan tarpeisiin

Sivusto on tehty ihmiseltä ihmiselle. Käytettävyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota: sisältö on selkokielistä ja tieto helposti löydettävissä. Sivusto toimii kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Useampi kieliryhmiä palvelee TEM:n Suomeen työhön -pdf-opas, joka tarjoaa Suomeen muuttajalle tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa. Oppaaseen on koottu tärkeimmät työntekoa Suomessa koskevat säädökset, tukirakenteet ja käytännön vinkit. Se on luettavissa sivustolta myös viroksi, venäjäksi, puolaksi ja espanjaksi.

– Sivustoa päivitetään ja kehitetään jatkuvasti. Käyttäjäpalaute on tervetullutta. Haluamme, että sivusto palvelee asiakkaita mahdollisimman hyvin, Englund sanoo.

Workinfinland.fi-sivusto mahdollistaa myös eri työmarkkina-alojen erityistarpeiden huomioimisen, joista ensimmäinen konkreettinen esimerkki tulee olemaan Suomeen töihin hakeutuvia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia palveleva kokonaisuus.

Tutustu osoitteessa www.workinfinland.fi