Lähes puolet ohjelman kehyksestä varattu

Toukokuun alkuun mennessä rakennerahasto-ohjelmasta oli varattu julkista rahoitusta 1,132 miljardia euroa, mikä on runsaat 47 % kehyksestä. Maksatuksia hankkeille oli tehty jo lähes 360 miljoonalla eurolla mikä on miltei 15 % kehyksestä.  ESR:n kehyksestä on varattu jo yli puolet, eli yli 7 prosenttiyksikköä EAKR:ää enemmän, kun taas maksatusasteessa EAKR on aavistuksen ESR:ää edellä yritystukien nopean maksatustahdin ansiosta. Kaiken kaikkiaan hankkeita on ohjelmakauden aikana käynnistynyt jo yli 3 700 kpl. Toukokuun alkuun mennessä ohjelmassa oli käynnistynyt 441 vähähiilisyyttä edistävää EAKR-hanketta, mutta niiden osuus kaikesta varatusta EAKR-rahoituksesta oli kuitenkin vain 18,3 % eli edelleen selvästi alle tavoitetason 25 %.