Siirry suoraan sivun tekstisisältöön

Osaaminen ja innovaatiot

Lue hankejuttuja

VIDEO: Rautatiekulttuuria virtuaalisesti
Rautatiekulttuurikeskus REILIA -hanke on perustanut virtuaalisen rautatiekulttuurikeskuksen lisäämään suomalaisten tietoisuutta rautateiden historiasta ja kulttuuriperinnöstä. REILIA:n tallenteet, kokoelmat, seminaarit ja näyttelyt palvelevat niin matkailijoita, näyttelyvieraita, tutkijoita kuin harrastajiakin; kaikkia, jotka ovat kiinnostuneita liikennekulttuurin historiasta. Hanke saa osarahoitusta EAKR:sta.
Videolla koulutuspäällikkö Kaisu Tapiovaara Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasta kertoo hankkeesta, jonka päätehtävänä on organisoida ja toteuttaa rautatiekulttuurin tutkimusta ja dokumentoida arkistomateriaalia.
www.reilia.fi

VIDEO: Uusia tuulia rautatiealan koulutukseen
KSAO-Innorail -projektissa huomioitiin muuttuvan rautatiealan koulutustarpeet. Hankkeessa luotiin ratatekniikkaan suuntautuvaa koulutusta Kouvolan seudun ammattiopistossa maarakennuksen koulutusohjelmassa ja täsmäkoulutuksena aikuiskoulutuksessa. Hanke sai osarahoitusta ESR:stä. KSAO-RAJU -projekti vahvistaa KSAO:n rautatiealan oppimisympäristöä ja kehittää uusia koulutustuotteita työelämätarpeet huomioiden. Hanke saa osarahoitusta EAKR:sta.
Videolla rautatiealan koulutuksesta kertoo projektivastaava Jukka Leino Kouvolan seudun ammattiopistosta.
www.ksao.fi

 

Suomi on yksi maailman kilpailukykyisimmistä maista. Koko maan hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että suomalainen osaaminen pärjää ja kehittyy jatkuvasti kiristyvässä kilpailussa myös tulevaisuudessa. Osaamisen ylläpito, uudet innovaatiot ja jatkuva kehittyminen ovat avainasemassa Suomen säilymisessä elinvoimaisena. Osaamisen vahvistaminen ja innovaatioiden tukeminen on myös yksi Euroopan unionin rahasto-ohjelmien painopisteistä.

Euroopan unionin rakennerahastoista myönnetään lisärahoitusta toimintaan, joka parantaa suomalaista osaamista, työllisyyttä ja kilpailukykyä. Pyrkimyksenä on myös kehittää ihmisten ja alueiden tasavertaisia mahdollisuuksia. Tavoitteena on Suomi, jossa on työtä, osaavia ihmisiä, otollinen ilmapiiri uusille ideoille ja menestyvät yritykset sekä hyvä ympäristö asua, elää ja tehdä työtä.

Esimerkiksi ideoiden ja tuotteiden kehitysvaiheessa, kaupallistamisessa tai ulkomaille viennissä moni yritys tarvitsee ulkopuolista pääomaa tai muuta tukea. Innovaatiot voivat syntyä hetkessä, mutta usein niiden taustalla on kokemukseen ja osaamiseen pohjautuvaa pitkäjänteistä työtä.

EU rahoittaa suomalaisia hankkeita, jotka liittyvät osaamisen tai innovaatioiden kehittämiseen. EU myöntää tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Rahastojen toimintalinjat määrittelevät ohjelmien keskeiset tavoitteet ja rahoitettavat hankkeet.

Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitetaan muun muassa ideoiden ja tuotteiden kehittämistä tukevia innovaatiojärjestelmiä ja kansallisia sekä kansainvälisiä verkostoja. Niiden avulla esimerkiksi jaetaan tieto-taitoa ja tuotteistetaan parhaita ideoita. Lisäksi kehitetään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopalveluja sekä tuetaan yritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeita.

Euroopan sosiaalirahastosta tuetaan muun muassa työelämän tarpeisiin vastaavan koulutuksen järjestämistä sekä opintojen jälkeen työelämään siirtymisen vauhdittamiseen. Tuen avulla koulutettavat voivat kehittää osaamistaan ja suomalainen koulutusjärjestelmä vastata entistä paremmin työelämän tarpeisiin ja työvoiman kysyntään. Yritykset ja oppilaitokset voivat myös kehittää yhteistyössä osaamista, jota tarvitaan esimerkiksi uusien ideoiden analysointiin ja tuotteistamiseen. ESR-varoin voidaan kehittää myös sosiaalisia innovaatioita, kuten uusia toimintatapoja yhteisöissä tai toimijaverkoissa.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) varoilla tuetaan osaamiseen liittyvää verkostoitumista.

Lähetä linkki
X
 

Lähetä RR-linkki -toiminnon avulla voit lisätä tärkeimmän RR-sisältösi selaimesi kirjanmerkkeihin tai lähettää sen sähköpostitse haluamillesi vastaanottajille. Voit myös jakaa haluamasi sisällön verkostoillesi yleisimmissä yhteisöpalveluissa. Nämä palvelut ovat yleensä maksuttomia, mutta ne vaativat rekisteröitymisen.