Siirry suoraan sivun tekstisisältöön

Kestävä kehitys

Lue hankejuttuja

Rakennerahastojen uutiskirje 29.8.2012 - kestävän kehityksen teemanumero

Kestävä kehitys ja ympäristönäkökulma on otettava huomioon Euroopan unionin kaikessa politiikassa - myös rakennerahastojen tukemien hankkeiden valmistelussa ja toteuttamisessa. Uusi merkittävä ympäristöhaaste on ilmaston lämpeneminen.

Ympäristö- ja ilmastopolitiikan kannalta suositeltavia ovat hankkeet, jotka tähtäävät paremman ympäristöteknologian kehittämiseen ja käyttöönottoon, edistävät energiansäästöä ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä, lisäävät yritysten ympäristöosaamista  sekä parantavat luonnon- ja kulttuuriympäristön laatua.

Euroopan unioni myöntää tukea suomalaisiin ympäristöhankkeisiin kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tukea jaetaan viiden alueellisen ohjelman kautta Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomessa sekä Ahvenanmaalla. Ohjelmat pohjautuvat alueiden omiin kehittämistarpeisiin. Ohjelmissa määritellään strategia, toimenpiteet toimintalinjoittain, rahoitus sekä toiminnan tulosten mittarit.

EAKR rahoittaa muun muassa 

 • ympäristön kannalta suotuisten tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa pienissä ja keskisuurissa yrityksissä;
 • ympäristönsuojeluinvestointeja;
 • riskien hallintaan liittyviä toimia;
 • ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyviä toimia;
 • elinkeinotoimintaan kytkeytyviä luonnon ja kulttuuriympäristön kunnostushankkeita;
 • luonto- ja kulttuurimatkailun edellytysten parantamista;
 • uusiutuvien energialähteiden käytön edistämistä sekä
 • luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Euroopan sosiaalirahaston tuki jakautuu valtakunnalliseen ja alueellisiin osioihin. Siitä tuetaan muun muassa

 • työelämän tarpeisiin vastaavaa ympäristökoulutusta;
 • ympäristöosaamisen kehittämistä ja verkostoitumista sekä
 • sosiaalisia innovaatioita, kuten uusia työllistämis- tai toimintatapoja.

Tuettava toiminta on kuvattu tarkemmin ohjelmakohtaisissa esitteissä ja ohjelma-asiakirjoissa.

EU-tukea voivat hakea hankkeisiinsa yritykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, kunnat, seutukunnat, rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt tai niiden yhdistelmät.

 

Lähetä linkki
X
 

Lähetä RR-linkki -toiminnon avulla voit lisätä tärkeimmän RR-sisältösi selaimesi kirjanmerkkeihin tai lähettää sen sähköpostitse haluamillesi vastaanottajille. Voit myös jakaa haluamasi sisällön verkostoillesi yleisimmissä yhteisöpalveluissa. Nämä palvelut ovat yleensä maksuttomia, mutta ne vaativat rekisteröitymisen.