Siirry suoraan sivun tekstisisältöön

Valtakunnalliset kehittämisohjelmat

Valtakunnalliset kehittämisohjelmat perustuvat Manner-Suomen ESR–ohjelman tavoitteisiin ja ne on ryhmitelty ohjelma-asiakirjan toimintalinjaluokittelun mukaisesti. Valtakunnallinen kehittämisohjelma täydentää kansallisen työ- ja elinkeinopolitiikan, koulutuspolitiikan sekä sosiaalipolitiikan toteuttamista.

Kehittämisteemojen toimia yhteen kokoava toteuttamistapa on valittu siksi, että aikaisemman ohjelmakauden kokemusten mukaan projektit jäivät yksittäisiksi ja toisistaan irrallisiksi ja niiden yhteisvaikutuksen arviointi oli haasteellista.

Valtakunnallisten kehittämisohjelmien toimintamalli

Valtakunnallinen kehittämisohjelma voi koostua useammista projekteista. Valtakunnallinen kehittämisohjelma toimii yksittäisistä projekteista saatujen tulosten ja käytäntöjen kokoajana sekä hyvien käytäntöjen edistäjänä ja projektien tukirakenteena. Tavoitteena on myös hyvien käytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen tulosten pysyvyyden edistämiseksi.

Projektien tukemiseksi ja edelleen kehittämiseksi voidaan perustaa tukirakenne, joka kartoittaa hyviä käytäntöjä, edistää kehittämisohjelmiin kuuluvien projektien verkostomaista yhteistyötä sekä seuraa projektien tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Tukirakenteen tehtävänä on varmistaa, että projektit toteuttavat valtakunnallisen kehittämisohjelman tavoitteita ja että projekteista muodostuu strateginen kehittämiskokonaisuus.

Kehittämisohjelmien haku ja toteutus

Valtakunnalliseen kehittämisohjelmaan voi kuulua valtakunnallisesti hallinnoituja, ministeriötason projekteja sekä alueellisesti toteutettavia projekteja. Valtakunnallisia, keskushallintotasolla hallinnoitavia projekteja toteutetaan silloin kun niillä on erityinen valtakunnallinen tai strateginen merkitys.

Projektit toteutetaan pääsääntöisesti alueellisesti työvoima- ja elinkeinokeskusten ja lääninhallitusten rahoittamina. Tarkoituksena on saada valtakunnallinen strategia ja alueelliset erityistarpeet kohtaamaan. Samoin tavoitteena on varmistaa paikallisen kumppanuuden sekä paikallisen aloitteellisuuden tukeminen ja mukaan saaminen ESR–kehittämistoimintaan. Haut voivat olla teemahakuja ja/tai kohdennettuja hakuja.

Valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin kuuluvat projektit valitaan ja hallinnoidaan ESR–projektitoiminnan säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Projektien valinnassa noudatetaan avoimen ja läpinäkyvyyden periaatteita, eli valintaprosessit toteutetaan avoimesti ja valinnassa käytetään ESR-ohjelman valintaperusteita. Lisäksi kullekin kehittämisohjelmalle on laadittu kehittämisohjelmakohtaisia valintaa tukevia painotuksia ja kriteereitä.

Haku voidaan järjestää avoimena julkisena hakuna, jonka perusteella myönnetään valtionavustusta. Haku voidaan toteuttaa myös kokonaan tai osittain julkisena hankintana. Osa rahoituksesta voidaan varata viranomaisen itse hallinnoimiin hankkeisiin (nk. oman tuotannon hankkeet). Viranomaisen itse hallinnoimien hankkeiden palvelut toteutetaan tarjouspyyntömenettelyn pohjalta tapahtuvina palveluhankintoina.

Lähetä linkki
X
 

Lähetä RR-linkki -toiminnon avulla voit lisätä tärkeimmän RR-sisältösi selaimesi kirjanmerkkeihin tai lähettää sen sähköpostitse haluamillesi vastaanottajille. Voit myös jakaa haluamasi sisällön verkostoillesi yleisimmissä yhteisöpalveluissa. Nämä palvelut ovat yleensä maksuttomia, mutta ne vaativat rekisteröitymisen.

Tulostusversio

Kehittämisohjelmat teemoittain: Yrittäjyys (1/4)

Kehittämisohjelmat teemoittain: Osallisuus (2/4)

Kehittämisohjelmat teemoittain: Työllisyys (3/4)

Kehittämisohjelmat teemoittain: Osaaminen (4/4)

Eura 2007