Siirry suoraan sivun tekstisisältöön

Rakennerahasto-ohjelmien arviointi

Rakennerahastotoimenpiteiden arviointi perustuu yleisasetuksen (EY) No 1083/2006 artiklaan 47, jossa määritellään arviointiin liittyvät yleiset säännökset sekä artiklaan 48, jossa määritellään jäsenvaltioiden arviointiin liittyvät tehtävät ja vastuut. Asetuksen mukaan arvioinnit voivat olla strategisia tai toiminnallisia. Strategisella arvioinnilla pyritään tarkastelemaan ohjelmien ja ohjelmakokonaisuuden kehitystä yhteisön ja kansallisiin tavoitteisiin nähden. Toiminnallisella arvioinnilla tuetaan ohjelman seurantaa. Yleisasetuksen mukaisesti rakennerahastotoimia tulee arvioida ennen tukitoimien aloitusta eli ohjelmien laadintavaiheessa (ex-ante), ohjelmakauden aikana ja ohjelmakauden jälkeen (ex-post).

Jäsenmaat ovat vastuussa ohjelmien laadintavaiheen sekä ohjelmakauden aikana tapahtuvasta arvioinnista ja komissio ohjelmien ja tukitoimien jälkikäteisarvioinnista.

Ohjelmakaudella 2007-2013 jäsenmailla on aiempaa enemmän vapauksia määritellä, miten ohjelmakauden aikana tapahtuva arviointi toteutetaan. Arviointien tulisi kohdentua sellaisiin asiakokonaisuuksiin, joita kulloinkin pidetään ohjelmien toteutumisen ja tuloksellisuuden kannalta olennaisina. Aiempaa joustavampi lähestymistapa mahdollistaa sen, että arvioinnit voidaan toteuttaa pienimuotoisempina, ja ne voidaan kohdentaa aiempaa tarkemmin esim. joihinkin tiettyihin teemoihin, alueisiin, toimintalinjoihin jne. Samalla niin sanotun jatkuvan arvioinnin (on-going) merkitys korostuu.

Arvioinnit antavat tietoa siitä, miten  ohjelmilla ja niiden toimenpiteillä on saavutettu ne tavoitteet, joita rakennerahasto-ohjelmille on asetettu, ja onko ohjelmien strategioiden ja tavoitteiden asetanta ollut oikean suuntainen suhteessa olemassa oleviin alueellisiin kehittämistavoitteisiin ja -tarpeisiin. Lisäksi ne antavat tietoa toimenpiteiden tehokkuudesta ja vaikutuksista.

Lähetä linkki
X
 

Lähetä RR-linkki -toiminnon avulla voit lisätä tärkeimmän RR-sisältösi selaimesi kirjanmerkkeihin tai lähettää sen sähköpostitse haluamillesi vastaanottajille. Voit myös jakaa haluamasi sisällön verkostoillesi yleisimmissä yhteisöpalveluissa. Nämä palvelut ovat yleensä maksuttomia, mutta ne vaativat rekisteröitymisen.