Siirry suoraan sivun tekstisisältöön

ENPI CBC -ohjelmat

ENPI tarkoittaa Euroopan naapuruuden ja kumppanuuden välinettä, jolla rahoitetaan ulkosuhdeohjelmia EU-maan ja EU:n ulkopuolisen maan välillä.

Ohjelmakaudella 2000-2006 suomalaista yhteistyötä Venäjän suuntaan toteutettiin Interreg- sekä naapuruusohjelmien kautta. Kaudella 2007 - 2013 yhteistyö EU:n ulkorajoilla siirtyy eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen (ENPI) sekä liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) piiriin. Myös Suomessa tämä merkitsee sitä, että Venäjälle suuntautuvaa yhteistyötä rahoitetaan ENPI CBC –instrumentin kautta.

Ulkorajayhteistyön valmistelua on Suomessa koordinoinut ulkoasiainministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö (sisäministeriö) on ollut valmistelussa tiiviisti mukana. Suomi osallistuu kaudella 2007-2013 kolmen ENPI CBC –ohjelman toteutukseen. Kussakin ohjelmassa hallintoviranomaisena toimii suomalainen maakunnan liitto, joka hallinnoi kaikkea ohjelmarahoitusta, johon osallistuu niin EU kuin Suomen ja Venäjän valtio tasapuolisesti.

Komission on määritellyt neljä yleistä tavoitetta, joita ohjelmissa tulee käsitellä. Täten jokainen ohjelma on sisällyttänyt strategiaansa tavalla tai toisella taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistämisen, vastaamisen yhteisiin haasteisiin, tehokkaat ja turvalliset rajat tai kansalaisten väliset suorat yhteydet.

Suomessa toteutettavien ENPI -ohjelmien yhteenlaskettu EU-rahoitus tulee olemaan n. 87,6 miljoonaa euroa ja Suomen valtio osoittaa ohjelmille yhteensä noin 34,5 miljoonaa euroa.
Lähetä linkki
X
 

Lähetä RR-linkki -toiminnon avulla voit lisätä tärkeimmän RR-sisältösi selaimesi kirjanmerkkeihin tai lähettää sen sähköpostitse haluamillesi vastaanottajille. Voit myös jakaa haluamasi sisällön verkostoillesi yleisimmissä yhteisöpalveluissa. Nämä palvelut ovat yleensä maksuttomia, mutta ne vaativat rekisteröitymisen.