Siirry suoraan sivun tekstisisältöön

EU:n rakennerahasto-ohjelmat

Suomi saa EU:lta tukea kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta.

Millaisiin hankkeisiin voi hakea tukea Euroopan aluekehitysrahastosta?

Euroopan aluekehitysrahaston ohjelmien tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Ohjelmien avulla työllisyyttä pyritään parantamaan erityisesti maamme heikommin työllistyvillä alueilla.

Euroopan aluekehitysrahasto tukee työllisyyden lisäämiseksi esimerkiksi

 • innovaatiotoiminnan ja verkottumisen edistämistä
 • uusien ympäristöteknologioiden kehittämistä
 • alueiden saavutettavuuden parantamista
 • naisyrittäjyyttä
 • palvelualojen uusia, luovia hankkeita
 • yritysten sukupolvenvaihdoksen helpottamista
 • pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä
 • työllisyyttä edistävien toimintaympäristöjen ja palvelujen kehittämistä

Millaisiin hankkeisiin voi hakea tukea Euroopan sosiaalirahastosta?

Euroopan sosiaalirahaston ohjelman tavoite on tukea työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja palvelurakenteita kehittämällä. Euroopan sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa-arvoa, ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä, jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä.

Euroopan sosiaalirahasto tukee työllisyyden lisäämiseksi esimerkiksi

 • työvoiman saatavuusongelman helpottamista
 • sellaisten joustavien rekrytoinimallien kehittämistä, joilla voidaan vastata muutostilanteesta johtuviin työvoimatarpeisiin
 • rakennemuutoksen vuoksi työttömäksi joutuneita henkilöitä työllistymään
 • nuorten työllistymistä
 • työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistämistä
 • nuorten koulutuksen keskeyttämisen alentamiseen pyrkiviä toimenpiteitä
 • työvoiman ikääntymisen vaikutuksiin varautumista
 • henkilöstön osaamisen ja työorganisaatioiden kehittämistä
 • pk-yritysten ja henkilöstön valmiuksien lisäämistä globalisaation kohtaamiseen
 • uudenlaisen yrittäjyyden syntymisen edistymistä
 • koulutuksen työelämävastaavuutta ja työelämään siirtymistä
 • työperäistä maahanmuuttoa

Millaisiin laajempiin eurooppalaisiin hankkeisiin voi hakea tukea Euroopan aluekehitysrahastosta?

EU:n rakennerahasto-ohjelmien 2007 - 2013 tavoitteina on vähentää alueiden välisiä kehityseroja, tehdä jäsenvaltioista, alueista ja kaupungeista koko EU:n alueella entistä houkuttelevampia, edistää yhteistä innovointia, yrittäjyyttä, työllisyyttä ja tietoon perustuvaa-  sekä aluetaloutta. Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen ja ENPI-ohjelmilla tuetaan EAKR-varoin raja-alueiden ja laajempien, rajat ylittävien yhteistyöalueiden integroitumista sekä alueiden ja kaupunkien välisten verkostojen syntymistä ja vahvistumista.

Näillä ohjelmilla tuetaan alueesta ja ohjelmasta riippuen esimerkiksi seuraavanlaisia toimintoja:

 •  ohjelma-alueen kilpailukyvyn ja elinkeinoelämän kehittäminen
 • alueiden identiteetin ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen
 • alueiden saavutettavuuden ja toimivuuden vahvistaminen
 • liikenneratkaisujen kehittäminen erityisesti raja-alueilla ja syrjäisillä alueilla
 • yhteiskunnallisten palvelujen kehittäminen yhteisin innovaatioin
 • ympäristön parantamiseen liittyvät ratkaisut
 • elinolosuhteiden ja turvallisuuden parantaminen
 • syrjäisten alueiden potentiaalin kehittäminen
 • kulttuuriperinnön tukeminen ja sen säilyttämiseen liittyvät ratkaisut
 • maaseudun ja kaupunkien väliset yhteydet
 • parhaiden käytäntöjen levittäminen
Lähetä linkki
X
 

Lähetä RR-linkki -toiminnon avulla voit lisätä tärkeimmän RR-sisältösi selaimesi kirjanmerkkeihin tai lähettää sen sähköpostitse haluamillesi vastaanottajille. Voit myös jakaa haluamasi sisällön verkostoillesi yleisimmissä yhteisöpalveluissa. Nämä palvelut ovat yleensä maksuttomia, mutta ne vaativat rekisteröitymisen.