Siirry suoraan sivun tekstisisältöön

Hakuprosessin vaiheet

• Hankkeiden valintaa ohjaavat tekijät ovat läpinäkyvyys, avoimuus, tasapuolisuus, kustannustehokkuus ja laatu sekä dokumentointi.
• Rahoittaja ilmoittaa hausta lehdissä ja internetsivuillaan. Hakuilmoituksessa kerrotaan avoinna olevan haun sisältöteemat. Tarkempia tietoja ja valintakriteerit löytyvät rahoittajan internetsivuilta.
• Hakija valmistelee hakemuksen. Valmisteluvaiheessa on hyvä olla yhteydessä rahoittajan edustajaan (valmistelijaan) laadukkaan hakemuksen aikaansaamiseksi.
• Hakija jättää hakemuksen EURA2007-tietojärjestelmään määräaikaan mennessä ja toimittaa allekirjoitetun hakemuksen hakuilmoituksessa mainittuun osoitteeseen. Hakemuksen katsotaan olevan vireillä, kun se on jätetty EURA2007-järjestelmään.
• Hakemus saapuu rahoittajalle ja se kirjataan saapuneeksi.
• Hakemukset jaetaan rahoittajaorganisaation valmistelijoille, jotka ottavat hakemuksen käsittelyyn EURA2007-järjestelmässä.
• Valmistelija arvioi hakemuksen yleisten valintakriteerien täyttymisen, minkä jälkeen hakemus pääsee jatkokäsittelyyn.

• Valmistelija pisteyttää hakemuksen yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa. Hakemuksista voidaan pyytää lausuntoja muilta viranomaisilta ja / tai asiantuntijoilta.
• Valmistelija pisteyttää hakemukset ennalta määriteltyjen valintakriteerien mukaisesti. Hakemuksista tehdään vertailu ja yhteenvetotaulukko.

• Viranomaisista ja muista asiantuntijoista koostuva valintaryhmä käsittelee hakemukset valmistelijan esityksestä ja päättää rahoitettavat hankkeet. Valittavien hankkeiden määrä riippuu hakuun käytettävissä olevasta rahoituksesta ja hakemusten laadusta.
• Hakijalle ilmoitetaan myönteisestä rahoituspäätöksestä, jonka jälkeen aloitetaan jatkoneuvottelut rahoittajan kanssa. Rahoittajaa edustaa neuvotteluissa yleensä valmistelijana toiminut henkilö. (Myös kielteisestä päätöksestä ilmoitetaan hakijalle.) Jatkoneuvotteluissa täsmennetään muun muassa hankkeen kustannusarviota ja sisältöjä.
• Jatkoneuvotteluissa sovitut asiat kirjataan muistioon. Kaikki asiakirjat dokumentoidaan ja säilytetään projektien hallintajärjestelmissä.
• Rahoittajayksikön päällikkö hyväksyy rahoituspäätöksen valmistelijan esityksestä. Päätöksen mukaan liitetään muun muassa projektisuunnitelma, tukikelpoisuusohje, tiedotusohje ja muutoksenhakuosoitus.
• Aloituspalaverissa käydään läpi rahoituksen ehdot. Rahoittajaviranomainen neuvoo ja ohjaa hankkeen toimeenpanon käynnistymisessä ja koko hankkeen elinkaaren ajan.

Lähetä linkki
X
 

Lähetä RR-linkki -toiminnon avulla voit lisätä tärkeimmän RR-sisältösi selaimesi kirjanmerkkeihin tai lähettää sen sähköpostitse haluamillesi vastaanottajille. Voit myös jakaa haluamasi sisällön verkostoillesi yleisimmissä yhteisöpalveluissa. Nämä palvelut ovat yleensä maksuttomia, mutta ne vaativat rekisteröitymisen.