Siirry suoraan sivun tekstisisältöön

Viestintä ja graafinen ohjeistus

Kaikessa rakennerahastoviestinnässä tulee käyttää EU-lipputunnusta. Tunnuksesta on tehty valmiit logot teksteineen EAKR- ja ESR-viestinnän käyttöön. Jos viestintätoimet kohdistuvat molempiin rahastoihin (viranomaisten viestintä), tulee käyttää logoa, jossa on molempien rahastojen nimet. Vipuvoimaa EU:lta logoa tai slogania Vipuvoimaa EU:lta tekstimuotoisena esimerkiksi otsikkona pitää myös käyttää kaikessa viestinnässä. Logot on saatavilla eri tiedostomuodoissa ja mustavalkoisina. Mustavalkoista logoa tulee käyttää, jos aineistoa kopioidaan mustavalkoisena.

Tiedotteissa, julkaisuissa, ilmoituksissa, internetissä eli kaikessa kirjallisessa viestinnässä niin painetussa kuin sähköisessä muodossa mainitaan EU-rahoituksen lisäksi myös kansalliset rahoittajat.  Kansallisen rahoittajan graafiset tunnukset pyritään sijoittamaan painotuotteen alalaitaan. 1.1.2010 voimaan tulleet aluehallinnon organisaatiomuutokset eli muuttuneet rahoittajaviranomaisten nimet ja logot tulee huomioida hankkeiden viestintämateriaalissa siten, että uusissa 1.1.2010 jälkeen tehtävissä viestintätuotteissa ja muissa hankkeen materiaaliaaleissa käytetään uuden kansallisen rahoittajaorganisaation nimeä ja tunnusta. Olemassa olevien viestintämateriaalien mahdollisen päivittämisen yhteydessä tulee myös huomioida nämä muutokset. Viestintämateriaalin päivittämisessä tulee käyttää tarkoituksenmukaisuusharkintaa.

Poikkeuksen logojen käyttöön tekevät pienet mainoskohteet, kuten esimerkiksi kynät, joiden kohdalla riittää pelkkä EU-lipputunnus. Tuen myöntänyt viranomainen mainitaan esimerkiksi käyttämällä tämän logoa. Painetussa ja sähköisessä kirjallisessa aineistossa rahoittava viranomainen mainitaan esimerkiksi julkaisun alkusanoissa.

Aineellisia investointeja sisältävien hankkeiden pitää pystyttää kuuden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä investoinnin läheisyyteen näkyvälle paikalle merkittävän kokoinen pysyvä tietokyltti EU:n osallisuudesta. Silloin kuin pysyvän tietokyltin asentaminen ei ole mahdollista, voidaan EU:n osallisuudesta kertoa muilla tavoin esimerkiksi käyttämällä valmiita EU-lipputunnustarroja Vipuvoimaa EU:lta -tarroja kone- ja laiteinvestoinneissa. Rakennus- ja infrastruktuurihankkeissa pystytetään hankkeen aikainen mainostaulu EU:n ja kansallisen rahoittajan osallistumisesta. Rakennustöiden päätyttyä mainostaulu korvataan pysyvällä tietokyltillä. Mainostauluissa ja tietokylteissä EU-lipputunnuksen ja Vipuvoimaa EU:lta tunnuksen on katettava vähintään 25% kyltin pinta-alasta. Aikaisemmin on ohjeistettu, että tunnuksien ja hankkeen nimen yhteensä on katettava vähintään 25 %. Nämä määräykset koskevat yli 500 000 euroa julkista tukea saavia hankkeita.

Viestintään liittyen on laadittu tiedotusohje hankkeiden toteuttajille ja graafinen ohjeistus. Hankkeiden ja viranomaisten tulee toimia ohjeiden mukaisesti, ja heitä kannustetaan käyttämään ohjelmakaudelle 2007-2013 suunniteltua graafista ilmettä. Graafisen ohjeistuksen mukaiset elementit on saatavilla eri tiedostomuodoissaan.

Projekteja ja viranomaisia varten on laadittu viestinnän suunnittelua ja seurantaa varten lomakkeita, joita suositellaan käytettäviksi hankkeen tiedotussuunnitelmaa ja viranomaisten viestintäsuunnitelmia laadittaessa sekä seurannan tukena. Lisäksi käytettävissä on kalvopohjat, asiakirjapohjat ja lehti-ilmoituspohja.

Voitte antaa palautetta ja toiveita viestinnällisiin toimiin tarjotusta aineistosta rakennerahastot.fi-palautetoiminnon kautta. Voitte myös lähettää kehittämisehdotuksia verkkosivuston toimintaan liittyen palautteen kautta.

Lähetä linkki
X
 

Lähetä RR-linkki -toiminnon avulla voit lisätä tärkeimmän RR-sisältösi selaimesi kirjanmerkkeihin tai lähettää sen sähköpostitse haluamillesi vastaanottajille. Voit myös jakaa haluamasi sisällön verkostoillesi yleisimmissä yhteisöpalveluissa. Nämä palvelut ovat yleensä maksuttomia, mutta ne vaativat rekisteröitymisen.

Tulostusversio

Viestintään liittyvät ohjeet