Siirry suoraan sivun tekstisisältöön

Kansallinen lainsäädäntö

Kansallinen ja Euroopan yhteisön lainsäädäntö ohjaavat EU-rahoitusta. Suomen rakennerahastolaki sisältää perussäännökset viranomaisten tehtävistä ja toimivallasta Suomessa. Kansalliset lait ja asetukset löytyvät valtion Finlex-säädöstietopankista suomen ja ruotsin kielillä.

20.1.2014 voimaan tulleet lait alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) sekä rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014)

1.1.2010 voimaan tulleet alueiden kehittämistä ja rahoitusta koskevat lait ja valtioneuvoston asetukset kokonaisuutena Finlexissä sisältäen

- Laki alueiden kehittämisestä

- Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriöm hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

- Laki rakennerahastolain muuttamisesta

- Laki ulkorajayhteistyön hallinnosta annetuin lain muuttamisesta

- Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 22 pykälän muuttamisesta

- Valtioneuvoston asetus rakennerahastoista annetuin valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

ja Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 29.12.2009/1695

 

Lähetä linkki
X
 

Lähetä RR-linkki -toiminnon avulla voit lisätä tärkeimmän RR-sisältösi selaimesi kirjanmerkkeihin tai lähettää sen sähköpostitse haluamillesi vastaanottajille. Voit myös jakaa haluamasi sisällön verkostoillesi yleisimmissä yhteisöpalveluissa. Nämä palvelut ovat yleensä maksuttomia, mutta ne vaativat rekisteröitymisen.