Siirry suoraan sivun tekstisisältöön

Sivukartta

 1. Toimintaa ja tuloksia
  1. Hyvää hanketoimintaa 2007 – 2013
  2. Rakennerahastostrategia pähkinänkuoressa
  3. Mitä EU tukee? Tuloksia ja kokemuksia hanketoiminnasta
   1. Yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäminen
   2. Työllisyys
   3. Osaaminen ja innovaatiot
   4. Kansainvälistyminen ja kilpailukyky
   5. Tasavertainen tulevaisuus
   6. Kestävä kehitys
   7. Naisten ja miesten välinen tasa-arvo
  4. Hyviä ESR-hankkeita ja tuloksia vuosilta 2000-2006
   1. Yrittäjyyden ja yritysten henkilöstön kehittäminen
   2. Työllisyyden ja yhdenvertaisuuden edistäminen
   3. Työvoimapalveluiden kehittäminen ja ennakointi
  5. Hyviä EAKR-hankkeita ja tuloksia vuosilta 2000-2006
 2. EU:n rakennerahasto-ohjelmat
  1. EAKR-ohjelmat
   1. Etelä-Suomen EAKR-ohjelma
   2. Länsi-Suomen EAKR-ohjelma
   3. Itä-Suomen EAKR-ohjelma
   4. Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma
  2. ESR-ohjelma
   1. Toimintalinjat
   2. Valtakunnalliset kehittämisohjelmat
   3. Kansainvälinen yhteistyö
  3. Rakennerahasto-ohjelmien arviointi
   1. EAKR-ohjelmien arviointi
   2. ESR-ohjelman arviointi
  4. Euroopan alueellinen yhteistyö
   1. Alueiden välinen yhteistyö (interregional)
   2. Rajat ylittävä yhteistyö (crossborder)
   3. Valtioiden välinen yhteistyö (transnational)
   4. Ensimmäisen tason valvonta Suomessa
  5. ENPI CBC -ohjelmat
   1. Kaakkois-Suomi-Venäjä
   2. Karelia
   3. Kolarctic
  6. Ahvenanmaan ohjelmat
  7. Lainsäädäntö ja toimintaperiaatteet
  8. Muut rahoitusmahdollisuudet
 3. Hakijalle
  1. Millaisia hankkeita EU tukee?
  2. Ideasta suunnitelmaksi - ohjeita hanketta suunnitteleville
  3. Rahoituksen hakeminen
  4. Hakuprosessin vaiheet
  5. Ohjeistusta hankkeiden toteuttajille
  6. Muut rahoitusmahdollisuudet
  7. Viestintä ja graafinen ohjeistus
   1. Logot
   2. Asiakirjapohjat
   3. Kalvopohjat
   4. Graafiset elementit
   5. Viestintäsuunnitelmat
   6. Mainoskylttipohjat
   7. Lehti-ilmoituspohjat
  8. Painotuotteiden tilauspalvelu
 4. Viranomaisille
  1. Hallintoviranomaisen ohjeet
   1. EU-rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 asiakirjojen säilytysaika
   2. Korjaavat toimenpiteet rakennerahastoista myönnetyissä EU-osarahoitteisissa tuissa 11.7.2011
   3. Hallintoviranomaisen flat rate -ohje 13.5.2011
   4. Rakennerahastoja koskevat hallintoviranomaisen ohjeet 22.12.2010
   5. Ohje tarkastusraporttien käsittelystä alueellinen kilpailukyky ja työllisyys-tavoitteen EAKR- ja ESR-ohjelmissa 18.3.2010
   6. Hallintoviranomaisen ohje komission asetuksen (EY) N:o 1828/2006 13 artiklan edellyttämistä paikan päällä tarkastuksista, 6.3.2009
  2. Hallintoviranomaisen kirjeet
  3. Todentamisviranomaisen ohjeet
   1. Ilmoitukset sääntöjenvastaisuuksista, ohje 16.10.2009
  4. Kansallinen lainsäädäntö
  5. EU:n asetukset ja ohjeistus
  6. Tilaisuuksia viranomaisille
   1. Tilaisuuksia 2013
   2. Tilaisuuksia 2012
   3. Rakennerahastojen ajankohtaispäivät
   4. Viestintäverkoston kokoukset
  7. Viestintäaineistot 2014-2020
  8. Arkisto
   1. Tilaisuuksia 2011
   2. Tilaisuuksia 2010
   3. Tilaisuuksia 2009
   4. Tilaisuuksia 2008
   5. Paikan päällä tehtävät tarkastukset 6.3.2009
   6. Rahoituksen ajantasaisuuden ja täsmäävyyden raportointi 30.9.2009
   7. Ohjelmakauden 2000-2006 sulkeminen
   8. Hallintoviranomaisen ohjeet 27.2.2009
   9. Hallintoviranomaisen ohjeet 8.7.2008
   10. Korjaavat toimenpiteet
   11. Maksatuspäätösten tekeminen - 3.4.2008 annetut ohjeet
   12. Sisäasiainministeriön 2007 antamat ohjeet
   13. Hallintoviranomaisen kirjeitä
   14. Maksatushakemuksen tukikelpoisuustarkastus
 5. Ajankohtaista
  1. Uutiset
  2. Tapahtumat
  3. Uutiskirjeet
  4. Kysely uutiskirjeen tilaajille
 6. EURA 2007
 7. Yhteystiedot