Förflytta dig direkt till sidans textinnehåll

Information och grafiska anvisningar

Gemenskapens emblem (EU-flaggan) ska användas som likvärdig symbol med de nationella emblemen i all offentlig informationsspridning, t.ex. tryck, tidningsannonser, planscher och audiovisuella material. Utöver EU-flaggan ska de första sidorna av publikationen eller början av den audiovisuella presentationen innehålla en hänvisning till att EU medverkar som finansiär. EU ska också synas t.ex. på företagsgåvor.

 I samband med EU-flaggan ska det finnas en text som syftar på strukturfonden i fråga (på två rader): ”Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden” eller ”Europeiska unionen Europeiska socialfonden”.  Om projektet finansieras av bägge fonderna ska de båda nämnas. I detta fall används emblemet med båda fondrenas namn: ”Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska socialfonden”. Undantaget är små reklamvaror (t.ex. pennor), där texten inte är nödvändig.

EU-flaggan ska i mån av möjlighet alltid användas i färg. Standardfärgerna är Pantone Reflex Blue och Pantone Yellow. Om ett emblem används i svartvitt är flaggans kant och stjärnor svarta och bottnen vit. Om man gör kopior i svartvitt av material som är försedda med EU-flaggan måste flaggan användas i svartvitt också i originalen.

Slogan Hävkraft från EU 2007–2013 ska användas i allt informationsmaterial som rör projektet, antingen som logotyp eller i textform, t.ex. som rubrik. Slogan ska också användas i andra material, t.ex. presentreklam. Undantaget är små reklamvaror (t.ex. pennor), där slogan inte är nödvändig. Visitkort ska tryckas med EU-flaggan och en text som hänvisar till den relevanta strukturfonden. Användning av slogan Hävkraft från EU 2007–2013 rekommenderas.

I nyhetsbrev, publikationer, annonser, osv. ska det utöver EU också hänvisas till projektets nationella finansiärer, exempelvis landskapsförbund, TE-centraler, länsstyrelser, utbildningsstyrelsen, miljöcentraler, vägdistrikt, osv. I tryckta material ska de nationella finansiärernas grafiska emblem i mån av möjlighet placeras i nedre kanten.

Om projektet understöds med över 500 000 euro har stödmottagaren ansvar att se till att: 

  • man i projekt som innefattar materiella investeringar sätter upp en permanent informationsskylt på en synlig plats med upplysning om EU:s deltagande. Skylten ska sättas upp inom sex månader efter att projektet slutat.
  • man i byggnads- och infrastrukturprojekt sätter upp en reklamskylt för den tid projektet pågår med information om EU:s och den nationella finansiärens deltagande. Reklamskylten ska ersättas av en permanent informationsskylt när byggarbetet har slutförts.
EU-flaggan och slogan Hävkraft från EU 2007–2013 samt projektets namn ska uppta minst 25 procent av reklamskyltarnas och informationsskyltarnas yta. Som rekommendation ska man i reklamskyltarna och informationsskyltarna använda samma grafiska design som för strukturfonderna.
Skicka link
X
 

Lähetä RR-linkki -toiminnon avulla voit lisätä tärkeimmän RR-sisältösi selaimesi kirjanmerkkeihin tai lähettää sen sähköpostitse haluamillesi vastaanottajille. Voit myös jakaa haluamasi sisällön verkostoillesi yleisimmissä yhteisöpalveluissa. Nämä palvelut ovat yleensä maksuttomia, mutta ne vaativat rekisteröitymisen.

Utskriftsversion

Anvisningar