Keskisen Itämeren Interreg -ohjelman hakukierros alkaa 15.8.2019

Keskisen Itämeren Interreg -ohjelman (Central Baltic Programme) 5. hakukierros on avoinna 15.8.–15.10.2019 päättyen klo 15.00 Suomen aikaa. Hakemus tulee toimittaa eMS -järjestelmän kautta. Koska hakuaika on todella lyhyt, hankkeita pyydetään valmistelemaan hakemuksensa hyvisssä ajoin ennen haun umpeutumista.

Haettavana on vähintään 12 miljoonaa euroa.

Rahoitettavista hankkeista päätetään loppuvuodesta 2019 siten, että ne voivat käynnistyä helmikuun 2020 alussa.

Lisätietoja hakemuksesta saat ohjelman kotisivuilta.


Suomen pj-kauden tavoitteet koheesioasetusten 2021–27 osalta

Suomi toimii EU:n neuvoston puheenjohtajamaana 2019 jälkimmäisen puoliskon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomi toimii esimerkiksi neuvoston rakennetoimien työryhmän puheenjohtajana. Rakennetoimien työryhmässä on viimeisen vuoden ajan käsitelty tulevan ohjelmakauden 2021-2027 koheesioasetuksia. Suurimmasta osasta lainsäädäntöesityksiä on löydetty neuvostossa eli jäsenmaiden kesken yksimielisyys jo Romanian pj-kaudella.

Seuraava askel on aloittaa kolmikantaneuvottelut eli ns. trilogineuvottelut neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission kesken lopullisesta asetustekstistä. Neuvoston puolesta trilogineuvotteluihin osallistuu rakennetoimityöryhmän puheenjohtaja Petri Haapalainen Työ- ja elinkeinoministeriöstä. Haapalainen kertoo alla olevalla videolla tarkemmin Suomen pj-kauden tavoitteista koheesioasetusten osalta.

Interreg-asetus ohjaa tulevalla ohjelmakaudella sekä sisä- että ulkorajoilla toteutettavien alueellisen yhteistyön ohjelmien toimeenpanoa. Vaikka Suomi priorisoi neuvotteluja kaikkia rahastoja koskevasta yleisasetuksesta (CPR), trilogineuvottelut käynnistetään myös Interreg-asetuksen osalta keskittyen ohjelmoinnin kannalta keskeisimpiin kysymyksiin. Interreg-asetuksen viimeistely jää todennäköisesti Suomea puheenjohtajana seuraavalle Kroatialle.

 

Linkit:

Voit tutustua kaikkiin komission alkuperäisiin asetusehdotuksiin täältä.

Neuvoston mandaatti eli jäsenvaltioiden neuvottelema näkemys Interreg-asetuksesta löytyy täältä.

Euroopan parlamentin näkemykseen Interreg-asetuksesta voi tutustua täällä.

Suomen puheenjohtajuuskauden verkkosivut löytyvät puolestaan oheisesta linkistä.

 

Lisätietoja:

Helinä Yli-Knuutila (p. 029 5047 146)

Petri Haapalainen (p. 029 5064 922)


Mahdollisuus vertaisarviointeihin Interreg Europe -ohjelmassa

Interreg Europe -ohjelman osaamisalustalla (Policy Learning Platform) on avautunut haku vertaisarviointeihin. Vertaisarvioinnin kautta julkisten viranomaisten on mahdollista oppia muilta Euroopan alueilta ja saada vinkkejä omien politiikkaohjelmiensa toteuttamiseen.

Haku päättyy 28.6, hakeminen ja vertaisarviointi tapahtuvat englanniksi. Lisätietoja (mm. hakuohjeet ja -lomakkeet) ohjelman sivuilta!


Central Baltic mukana Eurooppa-päivänä 9.5. Narinkkatorilla Helsingissä

Central Baltic -rahoitusohjelma on mukana Eurooppa-päivän tapahtumassa Narinkkatorilla 9.5. Päivän aikana teltalla vierailevat Central Baltic -rahoitteiset hankkeet Augmented Urbans, Batseco-Boat, Blastic, CB 4 Game Camps, CoMe Strong, Crea-RE, FinEst Smart Mobility LightsOn! sekä Plan4Blue. Lava-osuudessa klo 13.45–14.00 kuullaan tarkemmin Blastic ja Lights On! -hankkeiden toteuttamisesta ja tuloksista.

Lisätietoja hankkeista löytyy Central Baltic -ohjelman hanketietokannasta: http://database.centralbaltic.eu/

Tervetuloa Central Baltic -teltalle kuulemaan lisää Central Baltic -ohjelmasta ja rahoitetuista hankkeista!

Eurooppa-päivän tapahtuman ohjelma on nähtävissä kokonaisuudessaan: https://www.facebook.com/events/408076109975021/


Interreg Europe -ohjelman neljännen hakukierroksen hankevalinnat tehty

Ohjelman neljäs ja viimeinen hakukierros järjestettiin touko-kesäkuussa 2018. Hakukierroksella jätettiin yhteensä 170 hakemusta, joista rahoitettavaksi hyväksyttiin kaikkiaan 74 hanketta. Osa hankkeista hyväksyttiin ehdollisena: niiden tulee täyttää vielä tietyt vaatimukset ennen lopullista hyväksyntää. Ohjelman sihteeristö on lähettänyt päähakijoille tiedon valinnasta ja mahdollisista ehdoista.

Suomalaiset toimijat menestyivät hakukierroksella hyvin suomalaisten päähakijoiden hankkeita oli kuusi, lisäksi suomalaisia partnereita on mukana 12 muussa hankkeessa. Lisätietoja ja luettelon hyväksytyistä hankkeista löydät ohjelman sivuilta!


Europe, let's cooperate! -tapahtuma huhtikuussa

Viides Europe, let's cooperate! -tapahtuma järjestetään 10.4.2019 Brysselissä. Tapahtuman ilmoittautuminen on nyt käynnissä.

Tapahtuman järjestää Interreg Europe -ohjelma. Tapahtumassa voi vaihtaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä, löytää uusia ideoita ohjelman teemojen ympäriltä sekä keskustella kansainvälisen yhteistyön vaikutuksista. Ohjelman teemoja ovat tutkimus, teknologian kehittäminen ja innovaatiot, pk-yritysten kilpailukyky, vähähiilinen talous sekä ympäristö ja luonnonvarojen käytön tehokkuus.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen Interreg Europe -ohjelman sivuilla!


Vielä ehtii mukaan Interreg Pohjoinen -ohjelman kahdeksannelle hakukierrokselle!

Interreg Pohjoinen -ohjelman kahdeksas hakukierros on avoinna 1.6.-6.9.2018 välisen ajan. Hakemuksia voi jättää kaikkiin ohjelman toimintalinjoihin joita ovat "Tutkimus ja innovaatiot", "Yrittäjyys", "Kulttuuri ja ympäristö" sekä "Yhteiset työmarkkinat".

Hakija voi olla yksityinen tai julkinen organisaatio ja hankkeessa on oltava yhteistyökumppaneita vähintään kahdesta ohjelma-alueen maasta. Pohjoinen-ohjelmassa katsotaan kuitenkin hakijoiden eduksi, jos hankkeella on yhteistyökumppaneita kaikista ohjelma-alueen maista (Ruotsi, Suomi, Norja). Lisätietoa hakemusprosessista sekä ohjeet sähköisen hakemuksen jättämistä varten löytyvät ohjelman kotisivuilta. 

Ohjelman seuraava, yhdeksäs hakukierros on suunniteltu avattavaksi 14.12.2018-28.2.2019 väliseksi ajaksi.


Northern Periphery and Arctic -ohjelman haku on avoinna

Muista hakea ajoissa valtion vastinrahoitussitoumus!

Northern Periphery and Arctic -ohjelman kuudes hakukierros on käynnissä 6.7.-30.11.2018. Kaikki ohjelman prioriteetit ovat avoinna, mutta haussa on erityisiä painotuksia, joihin kannattaa tutustua huolellisesti etukäteen. Haun erityispiirteet käyvät ilmi hakujulistuksesta ("Sixth Call Announcement"). Parhain tietolähde suomalaistoimijoille on alueellinen yhdyshenkilö Paula Mikkola Lapin liitosta (paula.mikkola@lapinliitto.fi, p. +358 40 7118 380).

Ohjelma järjestää kiinnostuneille hakijoille "How to Apply" -seminaarin Kööpenhaminassa 24.10.2018. Tilaisuuteen voi ilmoittautua 9.10.2018 asti tästä linkistä. 

Suomalaistoimijoiden on mahdollisuus hakea valtion vastinrahoitusta työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) kattamaan osa tarvittavasta omarahoitusosuudesta. Ministeriön vastinrahoitussitoumusta tulee hakea ennen varsinaisen projektihakemuksen jättämistä ohjelman sihteeristölle. Northern Periphery and Arctic -ohjelman 6. hakukierroksella TEM:n rahoitussitoumusta koskeva hakemus tulee toimittaa viimeistään torstaina 1.11.2018 sähköpostitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon kirjaamo@tem.fi sekä hakemusten käsittelijöille interreg@tem.fi. Lopullista rahoituspäätöstä haetaan vasta hankkeen tultua hyväksytyksi ohjelman seurantakomiteassa. Lisätietoja tästä linkistä. 

Northern Periphery and Arctic -ohjelman alueeseen kuuluu alueita Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Skotlannista ja Irlannista sekä Pohjois-Irlanti, Islanti, Färsaaret ja Grönlanti kokonaisuudessaan. Yhdistävänä tekijänä on harva asutus ja syrjäinen sijainti. Suomesta ohjelma-alueeseen kuuluvat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Ohjelma rahoittaa hankkeita, jotka liittyvät johonkin neljästä ohjelmaprioriteetista: innovaatiot, yrittäjyys, energia ja kestävä kehitys.


Interreg Europe -ohjelman infotilaisuus 2.5.2018

Tervetuloa mukaan Interreg Europe -ohjelman neljännen hakukierroksen infotilaisuuteen! Infotilaisuus järjestetään Helsingissä, 2.5.2018 klo 12-14.30 (Työ- ja elinkeinoministeriö, Eteläesplanadi 4, Auditorio).

Infotilaisuudessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • Interreg Europe -ohjelman ja 4. hakukierroksen esittely
  • Työkaluja ja tietokanavia hankkeen rakentamiseen
  • Hanke-esimerkkejä
  • Tietoa kansallisesta vastinrahoituksesta

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Skype-yhteyden kautta, yhteystiedot ja tarkempi ohjelma toimitetaan ilmoittautuneille. Ilmoittautuminen infotilaisuuteen tämän linkin kautta viimeistään 27.4.2018.

Lisätietoja tilaisuudesta antavat Martta Viitaniemi (martta.viitaniemi@tem.fi) ja Annukka Mäkinen (annukka.makinen@kuntaliitto.fi) sekä käytännön järjestelyistä Merja Pennanen (merja.pennanen@tem.fi).


Interreg Europe -ohjelman neljännessä hakukierroksessa mukana paljon suomalaiskumppaneita

INTERREG EUROPE-ohjelman neljännen haun saldo suomalaisittain tarkasteluna on hyvä; suomalaisten päähakijoiden hankkeita on kaikkiaan 13 ja lisäksi suomalaisia toimijoita on mukana partnereina 33 muussa hankkeessa. Hakemuksia on Pirkanmaalta, Lapista, Varsinais-Suomesta, Pohjois-Pohjanmaalta, Pohjois-Karjalasta, Etelä-Karjalasta, Uudeltamaalta, Kymenlaaksosta Pohjanmaalta, Etelä-Pohjanmaalta, Kainuusta, Päijät-Hämeestä sekä Kanta-Hämeestä.

Arvioinnin ensimmäinen vaihe eli tekninen tarkastus on vielä kesken. Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään aikaisintaan joulukuussa seurantakomitean kokouksessa, mikäli hakemusten arviointi on saatu siihen mennessä päätökseen. Kaikkiaan hakuun jätettiin 170 hankehakemusta.

Lisätietoa neljännen hakukierroksen hakemuksista löydät ohjelman kotisivuilta!


Näytetään tulokset 1 - 10 / 22
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 3