Interreg Europe -ohjelman infotilaisuus 2.5.2018

Tervetuloa mukaan Interreg Europe -ohjelman neljännen hakukierroksen infotilaisuuteen! Infotilaisuus järjestetään Helsingissä, 2.5.2018 klo 12-14.30 (Työ- ja elinkeinoministeriö, Eteläesplanadi 4, Auditorio).

Infotilaisuudessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • Interreg Europe -ohjelman ja 4. hakukierroksen esittely
  • Työkaluja ja tietokanavia hankkeen rakentamiseen
  • Hanke-esimerkkejä
  • Tietoa kansallisesta vastinrahoituksesta

Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Skype-yhteyden kautta, yhteystiedot ja tarkempi ohjelma toimitetaan ilmoittautuneille. Ilmoittautuminen infotilaisuuteen tämän linkin kautta viimeistään 27.4.2018.

Lisätietoja tilaisuudesta antavat Martta Viitaniemi (martta.viitaniemi@tem.fi) ja Annukka Mäkinen (annukka.makinen@kuntaliitto.fi) sekä käytännön järjestelyistä Merja Pennanen (merja.pennanen@tem.fi).


Interreg Europe -ohjelman yhteistyötapahtuma 22.3 Brysselissä

Interreg Europe -ohjelman yhteistyöfoorumi "Europe, let's cooperate" järjestetään 22. maaliskuuta 2018 Brysselissä. Tapahtumassa kerrotaan tarkemmin toukokuussa avautuvasta neljännestä hakukierroksesta, mm. käytännön vinkkejä hankekumppanuuksien rakentamiseen ja hankkeiden hallinnointiin. Tapahtumassa on myös mahdollista tavata muita hanketoimijoita ja löytää kumppaneita oman hankeidean toteuttamiseen.

Tapahtumaan pääsee mukaan noin 200 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Lisätietoja ja ohjeet ilmoittautumiseen Interreg Europe -ohjelman sivuilla!


Lähtölaukaus Suomen Itämeren alueen strategialle

Suomen strategia Itämeren alueelle saa lähtölaukauksen 6.11. klo 10 Helsingissä järjestettävässä tilaisuudessa. Strategiassa esitetään visio Suomen tavoitteista Itämeren alueen kehittämiseksi. Tilaisuuden avaa valtiosihteeri Paula Lehtomäki.

Ohjelmassa on lisäksi pääministeri Juha Sipilän videotervehdys ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen puheenvuoro. Iltapäivällä järjestettävässä EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuudessa luodaan katsaus ajankohtaisiin aiheisiin Itämeri-suurlähettiläs Erja Tikan johdolla. Lisäksi esitellään hankerahoitusmahdollisuuksia Itämeren alueen yhteistyöhön: Interreg Itämeren alueen ohjelman sekä Interreg Pohjoinen periferia ja Arktinen -ohjelman avoimet haut esitellään.

Julkaistu strategia on luettavissa valtioneuvoston kanslian sivuilla.

Tilaisuutta voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä:http://videonet.fi/web/vnk/20171106/


Interreg Europe -ohjelman Policy Learning Platform on avattu

Policy Learning -alustan kautta on mahdollista saada tietoa ja hyödyntää muiden ohjelmassa toimivien kokemuksia ja ratkaisuja. Lisätietoa palvelun sisällöstä ja ohjeet liittymiseen löydät Interreg Europe -ohjelman kotisivuilta: www.interregeurope.eu  

Interreg Europe -ohjelma tukee viranomaisten yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Se tarjoaa eri puolilla Eurooppaa sijaitseville organisaatioille mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä julkisten politiikkojen toimivuudesta. Tätä kautta on mahdollista löytää uusia ratkaisuja omalle strategiselle kehittämistyölle.

Interreg Europe -ohjelma järjestää kaksi Policy learning -tilaisuutta, joihin on on nyt mahdollista ilmoittautua:

  • Sevillassa (17.–18.10.2017) keskitytään energia- ja materiaalitehokkuuteen. Lisätietoja ohjelman kotisivuilta!
  • Milanossa (19. –20.10.2017) teemana on tutkimus ja innovaatiot sekä pk-yritysten kilpailukyky. Lisätietoja ohjelman kotisivuilta!

Kilpailu pohjoisille hankkeille

Arktiset INTERREG- ja ENI –ohjelmat esittelevät uuden kilpailun, jossa halutaan palkita parhaat pohjoisen alueen hankkeet. Kaikki finalistit kutsutaan palkintogaalaan, joka järjestetään marraskuussa Ruotsissa. Kilpailu on avoin kaikille hankkeille, jonka rahoittavina tahoina ovat INTERREG-ohjelmat Pohjoinen periferia ja Arktis, Botnia-Atlantica tai Pohjoinen tai ENI CBC -ohjelma Kolarctic. Lisätietoa, hakuohjeet ja ilmoittautuminen kilpailuun löytyvät täältä. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 22.9.2017

 


Yhteistyö yli rajojen EAY/ENI 2014-2020 -esite nyt myös englanniksi

Voit lukea Cross-border Co-operation INTERREG/ENI 2014-2020 -esitteen täältä. Sekä suomen- että englanninkieliset esitteet löytyvät Julkaisut-kohdasta "Tietoa EAY:sta"-sivulla.

 

Kansallisten aluekehittämisohjelmien lisäksi Euroopan unioni rahoittaa myös rajat ylittävää alueellista yhteistyötä unionin sisä- ja ulkorajoilla. Ohjelmakaudella 2014 - 2020 Suomi osallistuu yhdeksän sisärajaohjelman (EAY/INTERREG) ja kolmen ulkorajaohjelman (ENI CBC) toteuttamiseen. Esitteessä esitellään kaikki nämä kaksitoista ohjelmaa sekä joitakin esimerkkejä hyväksytyistä hankkeista.


Interreg Europe -infotilaisuus 30.3.

Interreg Europe -ohjelman kolmanteen hakukierrokseen ( 1.3.-30.6.2017) liittyvä infotilaisuus järjestettiin Kuntatalolla Helsingissä 30.3.2017. Ohjelmasta ja hausta kertomassa olivat projektiyksikön päällikkö Nicolas Singer sekä rahoitusasiantuntija Alexis François IE-sihteeristöstä. 

Tilaisuuden ohjelman ja esitysmateriaalin löydät täältä.

Interreg Europe -ohjelma tukee julkisten ja julkisluonteisten viranomaisten yhteistyötä aluekehityksen tavoitteiden ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Se tarjoaa eri puolilla Eurooppaa sijaitseville organisaatioille mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä julkisten politiikkojen toimivuudesta. Tätä kautta on mahdollista löytää uusia ratkaisuja omalle strategiselle kehittämistyölle.

Lisätietoja INTERREG EUROPE-ohjelmasta www.rakennerahastot.fi ja ohjelman kotisivuilta.


Keskisen Itämeren ohjelman rahoitushaku auki 27.2 saakka

Keskisen Itämeren alueen ohjelman, Central Baltic 2014–2020, kolmas rahoitushaku on auki 27.2.2017 saakka. Rahoitusta voi hakea kaikista ohjelman teemojen erityistavoitteista. Jos suunnittelet hankehakua, nyt on aika toimia!

Central Baltic 2014–2020 on Euroopan Unionin alueellisen yhteistyön ohjelma, johon osallistuvat rannikkoalueet Suomesta, Ahvenanmaalta, Ruotsista, Virosta ja Latviasta. Ohjelma tukee rajat ylittävää, valtioiden ja alueiden välistä yhteistyötä. Rahoitettavien hankkeiden teemat ovat yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, saavutettavuuden parantaminen sekä yhteisöllisyyden lisääminen keskisen Itämeren alueella.

Rahoitusta voivat hakea hankekonsortiot, jotka muodostuvat julkisyhteisöistä, kansalaisjärjestöistä ja yksityisen sektorin toimijoista. Rahoitus on suomalaiselle hanketoimijalle houkutteleva, sillä ohjelma kattaa 75 prosenttia suomalaisen partnereiden rahoitusosuudesta. Lisäksi on mahdollista saada valtion vastinrahaa osaan omarahoitusosuudesta.

Ohjelman tarkoituksena on toimia yhdessä, jotta ratkaistaan jokin Keskisen Itämeren alueen ongelma, haaste tai luodaan alueelle yhteisiä mahdollisuuksia. Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa ohjelman tavoitteita, olla innovatiivisia, hyödyttää keskisen Itämeren aluetta ja osoittaa rajat ylittävän yhteistyön tuoma lisäarvo. Partnereiden tulee täydentää toisiaan tuomalla konsortioon omaa erityisosaamista, ideoita sekä muita resursseja. Ohjelma rahoittaa ns. tavallisen kokoisten hankkeiden lisäksi pienhankkeita, joiden kesto on enintään 2 vuotta ja joiden EAKR-budjetti on maksimissaan 200 000 euroa.

Ohjelmassa on käytössä kaksivaiheinen haku. Kolmannen rahoitushaun ensimmäinen vaihe on nyt avoinna ja kestää 27.2.2017 saakka. Hakemukset jätetään sähköiseen eMS-järjestelmään ja hakemuslomakkeen täyttämisen voi aloittaa vaikka heti. Sähköinen järjestelmä myös sulkeutuu sekunnilleen hakuajan umpeuduttua, joten hakemuksen lähettämistä ei kannatta jättää viime tinkaan. Hakuajan päättymisen jälkeen hankehakemukset arvioidaan ja hallintokomitea tekee päätökset toiseen vaiheeseen hyväksytyistä hankehakemuksista sekä rahoitettavista pienhankkeista kokouksessaan 8.–9.6. Toinen vaihe on auki 12.6.–15.9. välisen ajan. Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään 30.11. ja hyväksytyt hankkeet voivat aloittaa aikaisintaan 1.12.2017.

Kahdessa ensimmäisessä haussa yhteensä 67 hanketta on saanut rahoituksen. Niistä saa lisätietoja ohjelman internetsivuilta sekä hanketietokannasta http://database.centralbaltic.eu.

Ohjelman sihteeristö ja kontaktipisteet tukevat hankehaussa. Sihteeristö konsultoi konkreettisia ideoita ja kontaktipisteet auttavat mielellään sopivien hankekumppanien etsimisessä.

Lisätietoja löytyy rakennerahastot.fi sekä centralbaltic.eu -sivuilta.


Central Baltic 2014–2020 -ohjelman valtion vastinrahahaku pienhankkeille 20.12.2016–27.1.2017

Valtion vastinrahahaku Central Baltic 2014–2020 -ohjelman pienhankkeille on avautunut. Pienhanke on kestoltaan enintään 2 vuotta ja sen EAKR-rahoitusosuus on maksimissaan 200 000 euroa. Tavallisen kokoisten hankkeiden vastinrahahaku järjestetään myöhemmin.

Vastinrahoitusta voi hakea suomalainen partneri, suomalaisten organisaatioiden kustannuksiin. Hakijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä sekä vastinrahoittajatahoon että ohjelmasihteeristöön. Jos hankkeessa on useita suomalaisia partnereita, hakee yksi, suomalaispartnereiden keskuudestaan valitsema partneri vastinrahoitusta kaikkien puolesta. Jos hankkeen pääpartneri on suomalainen, on luontevaa, että tämä hakee vastinrahoitusta. Sitoumukset ovat hakukierroskohtaisia ja vastinrahoitus ei voi sisältää hankkeen valmistelurahoitusta.

Valtion vastinrahaa myöntää Varsinais-Suomen liitto, joka edustaa kaikkia muita ohjelma-alueen maakuntaliittoja ja valtion alueviranomaisia vastinraha-asioissa.

Valtion vastinrahan hakemiseksi tulee hakijan jättää hakemuksensa rahoitushakemuskaavakkeella vastinrahaa myöntävälle Varsinais-Suomen liitolle viimeistään 27.1.2017 klo 16.00 mennessä. Allekirjoitettu hakemus toimitetaan sekä sähköisesti kirjaamo@varsinais-suomi.fi että kirjallisesti Varsinais-Suomen liiton kirjaamoon (Varsinais-Suomen liitto, kirjaamo, PL 273, 20101 Turku). Lisäksi sähköpostin liitteenä (skannaamattomana) word- tai pdf-muodossa ilman allekirjoitusta hakemusten sähköisen käsittelyn helpottamiseksi.

EU-tuki hankkeille Suomessa on enintään 75 prosenttia, jolloin hakijan oman rahoituksen osuudeksi jää 25 prosenttia. Valtion vastinrahaa voi saada enimmillään 70 prosenttia omarahoitusosuudesta. Hakijan on varauduttava vaihtoehtoiseen rahoitukseen, mikäli valtion vastinrahaa ei hankkeelle myönnetä.

Valtion vastinrahahakemukset käsitellään koordinaatioryhmässä, jossa ovat edustettuina ohjelma-alueen maakunnan liitot ja ELY-keskukset. Hakemukset käsitellään ohjelma-asiakirjan kriteerien sekä Suomen ohjelma-alueen painotusten pohjalta. Arvioinnissa korostetaan ylimaakunnallisen yhteistyön merkitystä. Mikäli Central Baltic -ohjelman hallintokomitea hylkää hankkeen, raukeaa myös Varsinais-Suomen liiton vastinrahasitoumus.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Ville Roslakka
Varsinais-Suomen liitto


Itämeren alueen ohjelman vastinrahasitoumusten hakuaika päättyy 12.12.2016

Itämeren alueen ohjelman toisen hakukierroksen vastinrahasitoumusten hakuaikaa on jatkettu kahdella viikolla, joten hakuaika päättyy maanantaina 12.12.2016. Tarkistettu hakuohje löytyy alla olevasta linkistä.


Näytetään tulokset 1 - 10 / 14
Merkintöjä per sivu 10
jostakin 2