ESPON 2020 -ohjelma

ESPON 2020 on tutkimusohjelma, joka tuottaa aluenäkökulmasta tietoa päätöksenteon tueksi EU-tasolla, kansallisesti ja alueellisesti. Ohjelmassa ovat mukana kaikki EU-jäsenvaltiot ja kumppaneina Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi. EU ja jäsenvaltiot rahoittavat ohjelmaa kaudella 2014–2020 noin 48 miljoonalla eurolla.

ESPON monipuolisen aluetiedon tuottajana

Ohjelma toteuttaa vuosittain 6–8 koko Euroopan kattavaa soveltavan tutkimuksen hanketta. Näiden hankkeiden teemat nousevat keskeisistä politiikkakysymyksistä ja toteutettavista hankkeista päättää ohjelman seurantakomitea. Hankkeiden toteuttajat valitaan avoimella kilpailutuksella, johon myös suomalaiset tutkimustahot voivat osallistua yhdessä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa. Tuoretta alueellista tietoa on saatu muun muassa pk-yrityksistä ja kansainvälisistä investoinneista.

Kohdistetun analyysin hankkeet valikoituvat sidosryhmien ehdotusten perusteella. Ehdotuksia voi jättää jatkuvasti. Niitä arvioidaan ja käynnistettävät hankkeet valikoidaan kaksi kertaa vuodessa. Edellytyksenä on, että mukana on vähintään kaksi toimijaa eri maista. Sataprosenttinen hankerahoitus tarjoaa hyviä mahdollisuuksia aluekehityksen ja -suunnittelun innovatiivisten tutkimushankkeiden toteuttamiseksi.  

Keskeinen osa ESPON-ohjelmaa ovat erilaiset aluekehityksen seurannan ja suunnittelun työkalut. Näitä ovat muun muassa alueellisten vaikutusten arvioinnin työkalu, tilastotietokanta sekä erilaiset karttatyökalut.

Hallinto ja päätöksenteko

Ohjelman hallintoviranomaisena toimii Luxemburgin kestävän kehityksen ja infrastruktuurin ministeriö. Toimeenpanosta vastaa Belgian, Alankomaiden ja Luxemburgin perustama alueellisen yhteistyön yhtymä, joka sijaitsee Luxemburgissa. Toimintaa ohjaa seurantakomitea, jossa on edustus jokaisesta EU-jäsenvaltiosta sekä ohjelman kumppanivaltioista.

ESPON Suomessa

Ohjelmalla on kaikissa mukana olevissa valtioissa kansallinen yhteystaho, joka välittää tietoa ohjelmasta. Suomen kansallisena yhteystahona toimii työ- ja elinkeinoministeriö. Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella ohjelman tutkimustuloksia esitellään marraskuussa 2019 Helsingissä järjestettävässä seminaarissa.