Interreg-ohjelmat 2021–2027 tukevat raja-alueiden kilpailukykyä ja toimivia työmarkkinoita

Interreg-ohjelmat 2021–2027 tukevat raja-alueiden kilpailukykyä ja toimivia työmarkkinoita

Valtioneuvosto hyväksyi Suomen osallistumisen seitsemään Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmaan eli Interreg-ohjelmaan. Ohjelmilla tuetaan rajat ylittävää, valtioiden välistä ja alueiden välistä yhteistyötä. Ohjelmat ovat osa EU:n tulevaa alue-ja rakennepolitiikan ohjelmakautta ja niitä osarahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Ohjelmat on valmisteltu niihin osallistuvien maiden ja alueiden yhteistyönä. Kaikkien ohjelmaan osallistuvien maiden tulee hyväksyä ohjelma kansallisesti, jonka jälkeen ohjelmat lähetetään Euroopan komission hyväksyttäviksi.

Valtioneuvoston 16.9.2021 hyväksymät ohjelmat, niihin osallistuvat maat ja rahoitus:

Interreg: Rajat ylittävä yhteistyö

 • Aurora: Suomi, Ruotsi ja Norja
  • kokonaisrahoitus 160,8 milj. euroa, josta EU-rahoitus (EAKR) 93,8 milj. euroa
 • Central Baltic: Suomi, Ruotsi, Viro ja Latvia
  • kokonaisrahoitus 158,5 milj. euroa, josta EU-rahoitus (EAKR) 126,8 milj. euroa

Interreg: Valtioiden välinen yhteistyö

 • Northern Periphery and Arctic: Suomi, Ruotsi, Irlanti, Norja, Islanti, Färsaaret ja Grönlanti (ohjelmakauden kuluessa mahdollisesti Skotlanti, Pohjois-Irlanti ja Venäjä)
  • kokonaisrahoitus 67,3 milj. euroa, josta EU-rahoitus (EAKR) 43,8 milj. euroa

                     

Interreg: Alueiden välinen yhteistyö

 • Interreg Europe: koko EU, Norja, Sveitsi;
  • kokonaisrahoitus 474,4 milj. euroa, josta EU-rahoitus (EAKR) 379,5 milj. euroa
 • Interact: koko EU, Norja, Sveitsi
  • kokonaisrahoitus 45,0 milj. euroa, josta EU-rahoitus (EAKR) 33,8 milj. euroa
 • URBACT: koko EU, Norja, Sveitsi, EU-ehdokasmaat eli ns. IPA-maat: Albania, Pohjois-Makedonia, Montenegro, Serbia, Turkki
  • kokonaisrahoitus 103,0 milj. euroa, josta EU-rahoitus (EAKR) 79,8 milj. euroa
 • ESPON: koko EU, Islanti, Liechtenstein, Norja, Sveitsi
  • kokonaisrahoitus 60,0 milj. euroa, josta EU-rahoitus (EAKR) 48,0 milj. euroa

 

Kokonaisuudessaan Suomi osallistuu yhteentoista ohjelmaan, joista neljä on vielä valmistelussa. Jäljellä olevien neljän Interreg-ohjelman (Baltic Sea Region, Kolarctic, Karelia ja South-East Finland – Russia) osalta kansallinen hyväksymisprosessi käynnistetään myöhemmin syksyllä.

Valtioneuvoston päätös: https://tem.fi/paatos?decisionId=0900908f807548ae

Tiedote 18.3.2021: Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi Interreg-ohjelmien rahoitusjaosta vuosille 2021–2027 https://tem.fi/-/10616/talouspoliittinen-ministerivaliokunta-linjasi-interreg-ohjelmien-rahoitusjaosta-vuosille-2021-2027