Yhteistyötä yli rajojen – Interreg 2021-2027 valmistelu käynnissä

 

Ohjelmakauden 2021-2027 valmistelut ja ohjelmointityö ovat käynnissä alueellisen yhteistyön tavoitteen (Interreg) osalta.

Suomi osallistuu seuraavien, jo edellisiltä kausilta tuttujen Interreg-ohjelmien valmisteluun:

Rajat ylittävän yhteistyön ohjelmat (ns. A-ohjelmat):

 • Interreg Central Baltic (Keskinen Itämeri)

Valtioiden välisen yhteistyön ohjelmat (ns. B-ohjelmat)

 • Interreg Baltic Sea Region Programme (Itämeren alueen ohjelma)
 • Interreg Northern Periphery and Arctic (Pohjoinen periferia ja arktinen)

Alueiden välisen yhteistyön ohjelmat (ns. C-ohjelmat):

 • Interreg Europe
 • Interact
 • URBACT
 • ESPON

Lisäksi Suomen, Ruotsin ja Norjan välille on rakentumassa uusi rajat ylittävän yhteistyön ohjelma. Ohjelma muodostetaan nykyisten Interreg Nord (Pohjoinen) ja Interreg Botnia-Atlantica -ohjelmien pohjalle.

Tulevia ohjelmia valmistellaan osallistuvien maiden ja alueiden yhteistyönä, sidosryhmiä kuullen. Lisätietoa ohjelmakohtaisista valmisteluista ja esimerkiksi julkisista kuulemisista on saatavilla ohjelmien kotisivuilta ja sosiaalisen median kanavista. Lisätietoja saa myös seuraavilta työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijoilta ohjelmakohtaisesti:

 • Interreg Central Baltic (Keskinen Itämeri): Riitta Vartia
 • Interreg SE-FI-NO (uusi Interreg-ohjelma): Helinä Yli-Knuutila
 • Interreg Baltic Sea Region Programme (Itämeren alueen ohjelma): Riitta Vartia
 • Interreg Northern Periphery and Arctic (Pohjoinen periferia ja arktinen): Helinä Yli-Knuutila
 • Interreg Europe: Martta Viitaniemi
 • Interact: Martta Viitaniemi
 • URBACT: Olli Voutilainen
 • ESPON: Hanna-Maria Urjankangas

Lainsäädännön valmistelu

Koheesiopolitiikan asetusvalmistelut ovat viimeistelyvaiheessa neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission kesken. Interreg-ohjelmien toimeenpanoa säädellään pääasiassa Interreg-asetuksella. Kaikkiin koheesiopolitiikan asetusehdotuksiin voi tutustua täällä . Lisätietoja asetusneuvottelujen etenemisestä voi tiedustella myös työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijoilta: Petri Haapalainen ja Martta Viitaniemi.

Myös kansallisesti on käynnissä aluekehittämisen lainsäädännön uudistaminen uutta ohjelmakautta varten. Voit tutustua lainsäädäntöprosessiin täällä. Tarvittaessa lisätietoja kansallisen lainsäädännön Interreg-pykälien osalta voi tiedustella myös työ- ja elinkeinoministeriöstä: Helinä Yli-Knuutila

Uuden ohjelmakauden Interreg-ohjelmien odotetaan käynnistyvän pääasiassa vuoden 2021 lopulla tai vuoden 2022 alussa.