Julkinen kuulutus koskien Itämeren alueen ohjelman 2021-2027 ympäristöarvioinnin tarvetta koskevan harkinnan tulosta

Julkinen kuulutus koskien Itämeren alueen ohjelman 2021-2027 ympäristöarvioinnin tarvetta koskevan harkinnan tulosta

Kuulutuksen julkaisupäivä  työ- ja elinkeinoministeriön rakennerahastot.fi verkkosivulla 31.5.2021.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain (434/2003) 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkisen kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Päätöksen tiedoksiantopäivä on 8.6.2021.

Kuulutuksen nähtävilläpito

Poiketen siitä, mitä hallintolain (434/2003) säädetään, on viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) 5 §:n mukaan kuulutus ja kuulutettava aineisto pidettävä nähtävillä vähintään 30 päivän ajan.

Tämä kuulutus liitteineen pidetään nähtävillä 31.5.2021- 1.7.2021 työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivulla osoitteessa Rakennerahastot - Euroopan alueellinen yhteistyö EAY.

Lainkohdat

Hallintolaki (434/2003) 62 a §.

Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005) 5 §.

Asiakirjat:

Itämeren alueen ohjelman 2021-2027 ympäristöarvioinnin tarvetta koskevan harkinnan tulos

Itämeren alueen Interreg FI 

Itämeren alueen Interreg SV

SEA screening report FI

SEA screening report SV

SEA screening report

TEM muistio 14.4.2021 BSR neuvottelutilaisuus