Keskisen Itämeren ohjelman rahoitushaku auki 27.2 saakka

Keskisen Itämeren alueen ohjelman, Central Baltic 2014–2020, kolmas rahoitushaku on auki 27.2.2017 saakka. Rahoitusta voi hakea kaikista ohjelman teemojen erityistavoitteista. Jos suunnittelet hankehakua, nyt on aika toimia!

Central Baltic 2014–2020 on Euroopan Unionin alueellisen yhteistyön ohjelma, johon osallistuvat rannikkoalueet Suomesta, Ahvenanmaalta, Ruotsista, Virosta ja Latviasta. Ohjelma tukee rajat ylittävää, valtioiden ja alueiden välistä yhteistyötä. Rahoitettavien hankkeiden teemat ovat yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, saavutettavuuden parantaminen sekä yhteisöllisyyden lisääminen keskisen Itämeren alueella.

Rahoitusta voivat hakea hankekonsortiot, jotka muodostuvat julkisyhteisöistä, kansalaisjärjestöistä ja yksityisen sektorin toimijoista. Rahoitus on suomalaiselle hanketoimijalle houkutteleva, sillä ohjelma kattaa 75 prosenttia suomalaisen partnereiden rahoitusosuudesta. Lisäksi on mahdollista saada valtion vastinrahaa osaan omarahoitusosuudesta.

Ohjelman tarkoituksena on toimia yhdessä, jotta ratkaistaan jokin Keskisen Itämeren alueen ongelma, haaste tai luodaan alueelle yhteisiä mahdollisuuksia. Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa ohjelman tavoitteita, olla innovatiivisia, hyödyttää keskisen Itämeren aluetta ja osoittaa rajat ylittävän yhteistyön tuoma lisäarvo. Partnereiden tulee täydentää toisiaan tuomalla konsortioon omaa erityisosaamista, ideoita sekä muita resursseja. Ohjelma rahoittaa ns. tavallisen kokoisten hankkeiden lisäksi pienhankkeita, joiden kesto on enintään 2 vuotta ja joiden EAKR-budjetti on maksimissaan 200 000 euroa.

Ohjelmassa on käytössä kaksivaiheinen haku. Kolmannen rahoitushaun ensimmäinen vaihe on nyt avoinna ja kestää 27.2.2017 saakka. Hakemukset jätetään sähköiseen eMS-järjestelmään ja hakemuslomakkeen täyttämisen voi aloittaa vaikka heti. Sähköinen järjestelmä myös sulkeutuu sekunnilleen hakuajan umpeuduttua, joten hakemuksen lähettämistä ei kannatta jättää viime tinkaan. Hakuajan päättymisen jälkeen hankehakemukset arvioidaan ja hallintokomitea tekee päätökset toiseen vaiheeseen hyväksytyistä hankehakemuksista sekä rahoitettavista pienhankkeista kokouksessaan 8.–9.6. Toinen vaihe on auki 12.6.–15.9. välisen ajan. Päätökset rahoitettavista hankkeista tehdään 30.11. ja hyväksytyt hankkeet voivat aloittaa aikaisintaan 1.12.2017.

Kahdessa ensimmäisessä haussa yhteensä 67 hanketta on saanut rahoituksen. Niistä saa lisätietoja ohjelman internetsivuilta sekä hanketietokannasta http://database.centralbaltic.eu.

Ohjelman sihteeristö ja kontaktipisteet tukevat hankehaussa. Sihteeristö konsultoi konkreettisia ideoita ja kontaktipisteet auttavat mielellään sopivien hankekumppanien etsimisessä.

Lisätietoja löytyy rakennerahastot.fi sekä centralbaltic.eu -sivuilta.