Suomeen uusi Interreg-ohjelma: Interreg Aurora -ohjelman valmistelu käynnissä

Suomen, Ruotsin ja Norjan välille perustetaan ohjelmakaudella 2021-2027 uusi Interreg-ohjelma. Ohjelma muodostuu nykyisten Interreg Nord/Pohjoinen- ja Interreg Botnia-Atlantica -ohjelmien pohjalle.

"Olemme lähteneet luomaan kokonaan uutta ohjelmaa rajat ylittävään yhteistyöhön. Uuden luominen vaatii kaikilta osallistujilta kärsivällisyyttä ja yhteisen tahtotilan löytämistä. Alueet ja ohjelma-alueen saamelaiskäräjät ovat lähteneet valmistelutyöhön innokkaasti. Ohjelmasta on tulossa todella hieno ja osallistujiensa näköinen. Painopisteistä esiin ovat nousseet esimerkiksi innovaatioihin, ilmastonmuutoksen hillintään ja kulttuuriyhteistyöhön liittyvät teemat ja tarpeet" kertoo erityisasiantuntija Helinä Yli-Knuutila Työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Ohjelman valmistelu on käynnistynyt viime vuonna ja ohjelma pyritään saamaan valmiiksi kesään 2021 mennessä. Tämän jälkeen ohjelma vaatii vielä muodollisen hyväksynnän kaikissa osallistuvissa maissa ja Euroopan komissiossa. Interreg Aurora -nimen saaneen ohjelman käytännön toimeenpano käynnistyy vuoden 2022 alussa, jolloin järjestetään ensimmäiset hakukierrokset.

Interreg Aurora -ohjelma kattaa Suomen puolella seuraavat maantieteelliset alueet: Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa. Maakuntien liittojen ohella Suomen saamelaiskäräjät on osallistunut aktiivisesti valmisteluun. Tarkemmin ohjelman maantieteeseen sekä muihin yksityiskohtiin voi tutustua ohjelman nettisivuilla.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Helinä Yli-Knuutila (etunimi.sukunimi@tem.fi), p. 029 504 7146