Ajankohtaiset haut

Ohjelmassa ei järjestetä enää hankehakua ohjelmakaudella 2014–2020.

Aiemmat haut

Ohjelman neljäs ja viimeinen hakukierros järjestettiin 7.5.–22.6.2018. Hakukierroksella jätettiin yhteensä 170 hakemusta, joista rahoitettavaksi hyväksyttiin kaikkiaan 74 hanketta. Suomalaisten päähakijoiden hankkeita oli kuusi, lisäksi suomalaisia hankekumppaneita on 12 muussa hankkeessa. Lisätietoja löydät ohjelman sivuilta.

Tietoa kaikista Interreg Europe -ohjelman aiemmilla hakukierroksilla hyväksytyistä hankkeista löydät ohjelman kotisivuilta!

Osaamisalustat (Policy Learning Platforms)

Ohjelman kotisivuilta löytyy myös tietoa osaamisalustoista (policy learning platforms), jotka toimivat kaikissa ohjelman neljässä teemassa (tutkimus ja innovaatiot, pk-yritysten kilpailukyky, vähähiilinen talous sekä ympäristö ja resurssitehokkuus). Osaamisalustat toimivat teemallisen yhteistyön ja hankkeissa syntyneen osaamisen levittämisen pisteinä. Osaamisalustojen palveluja voivat hyödyntää myös muut kuin Interreg Europe -hankkeissa mukana olevat toimijat. Tarjolla on mm. tietopankki ja siihen liittyvät online-palvelut, vertaisarviointeja ja selvityksiä, verkostoitumis- ja partnerinhakupalveluja sekä "Expert Helpdesk" tukemaan teemakohtaisia politiikkavalintoja ja niiden vertailua. Uusi haku vertaisarviointeja koskien avataan alkukesästä 2019. Osaamisalustat eivät tarjoa suoraa hankeneuvontaa.

Esimerkki InnoBridge-hankkeen puitteissa tehdystä vertaisarvioinnista ohjelman kotisivuilla!