Ajankohtaiset haut

Ohjelman käynnissä oleva 5. hakukierros sulkeutuu 28.2.2018. Haku on avoin kaikille toimintalinjoille, mutta hakuilmoituksessa määritellään joitakin erityispainotuksia. Päätökset viidennen haun hakemuksista tehdään seurantakomitean kokouksessa kesäkuussa 2018. Lisätietoa hausta löydät ohjelman kotisivuilta.

Valmisteluhankkeille (Preparatory Projects) on jatkuva haku. Lisätietoa ja hakemusaineistoa löytyy kotisivuilta kohdasta [For Applicants / Preparatory Project Call].

Seuraavat haut

Kesän jälkeen tullaan myös avaamaan uuden tyyppinen mikrohankehaku, jonka kohderyhmänä ovat ns. aliedustetut ryhmät (esim. alkuperäisväestö, nuoret) ja tavoitteena on vahvistaa niiden edellytyksiä osallistua laajempiin ylikansallisiin yhteistyöhankkeisiin. Mikrohankkeiden kokonaisbudjetti on enintään 65 000 euroa ja kesto 6-12 kuukautta. Lisää tietoa annetaan ohjelman kotisivuilla lähiaikoina.

Aiemmat haut

Ohjelmassa on tähän mennessä toteutettu neljä hakukierrosta ja hyväksytty yhteensä 35 hanketta. Yhteensä on sidottu noin 30 miljoonaa euroa EAKR-rahaa, eli noin 63 % ohjelman EAKR-hankebudjetista. Tietoa rahoitetuista hankkeista löytyy ohjelman kotisivuilta kohdasta "Projects".

Ensimmäinen haku toteutettiin 30.9. – 24.11.2014 ja tuotti 20 hakemusta. Seurantakomitea päätti rahoittaa 13 hanketta.

Toinen haku toteutettiin 5.1. – 10.4.2015 ja tuotti 14 hakemusta. Seurantakomitea päätti rahoittaa 7 hanketta.

Kolmas haku toteutettiin 30.9. – 30.11.2015 ja koski vain toimintalinjoja 3 ja 4, jotka olivat aliedustettuja kahdessa ensimmäisessä haussa. Haku tuotti 12 hakemusta. Seurantakomitea päätti rahoittaa 5 hanketta.

Neljäs haku toteutettiin 1.5. – 30.11.2016 ja tuotti 37 hakemusta. Seurantakomitea päätti rahoittaa 10 hanketta.

Tähän mennessä on hyväksytty runsaat kolmekymmentä valmisteluhanketta. Myös niistä löytyy tietoa ohjelman kotisivuilta kohdasta "Projects".