Tietoa ohjelmasta ja sen toteuttamisesta

Ohjelmamanuaali (Programme Manual interregeurope.eu) on keskeinen tiedonlähde hanketoimijoille. Se sisältää yksityiskohtaista tietoa ja ohjeistusta hankesyklin kaikista vaiheista.

Ohjelman kotisivuilta (www.interregeurope.eu) löytyy keskeisten ohjelmadokumenttien lisäksi runsaasti muuta hanketoimijoiden kannalta relevanttia tietoa ja niitä kannattaa seurata säännöllisesti.

Tietoa valtion vastinrahoituksesta

Interreg Europe -ohjelmassa EU rahoittaa joko 85 % hankekumppanien tukikelpoisista kustannuksista (julkiset/julkisluonteiset toimijat) tai 75 % hankekumppanien tukikelpoisista kustannuksista (yksityiset voittoa tuottamattomat toimijat). Loput 25 % tai 15 % kumppanien tulee kattaa kansallisella rahoituksella.

Suomen valtio on varautunut kattamaan osan (enintään 70 %) suomalaisten kumppaneiden tarvitsemasta kansallisesta rahoituksesta erilliseltä budjettimomentilta. Interreg Europe - ohjelmassa tätä ns. valtion vastinrahoitusta myöntää työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) hakemusten perusteella. Valtion vastinrahaa voi hakea suomalainen hankekumppani, yksi hakija per hanke. Mikäli suomalaisia kumppaneita (vastinrahan käyttäjiä) on useita, yksi hakee muidenkin puolesta.

TEM:n rahoituspäätöstä haetaan vasta hankkeen tultua hyväksytyksi ohjelman seurantakomiteassa. Rahoitushakemuksen ja maksatushakemusten tekemistä koskevat ohjeet ja lomakkeet ovat pysyväisluonteisia ja löytyvät alla olevista linkeistä.

Tietoa ensimmäisen tason valvonnasta (FLC)

Jokaisella suomalaisella hankekumppanilla tulee olla TEM:n sertifioima ensimmäisen tason valvoja, joka tarkastaa hankkeessa syntyneiden kulujen tukikelpoisuuden ennen niiden raportoimista. Tarkempaa tietoa Suomen valvontajärjestelmästä löydät täältä.