Tietoa ohjelmasta ja sen toteuttamisesta

Ohjelmamanuaali (Programme Manual) on keskeinen tiedonlähde hanketoimijoille. Se sisältää yksityiskohtaista tietoa ja ohjeistusta hankesyklin kaikista vaiheista. Manuaalia päivitetään ohjelmakauden aikana ja viimeisin (voimassa oleva) versio löytyy aina ohjelman kotisivuilta

Ohjelman kotisivuilta www.interreg-npa.eu löytyy keskeisten ohjelmadokumenttien lisäksi runsaasti muuta hanketoimijoiden kannalta relevanttia tietoa ja niitä kannattaa seurata säännöllisesti. Uutissivujen lisäksi keskeisiä ovat:

  • For Project Managers -sivut, joilta löytyy ohjelmamanuaalin lisäksi erilaisia sopimusmalleja, julkisuutta ja tiedottamista koskevaa tietoa, raportointiohjeita ym.
  • Projects -sivut, joilta löytyy tietoa jo hyväksytyistä hankkeista

Tietoa valtion vastinrahoituksesta

Pohjoinen periferia ja Arktis -ohjelmassa EU rahoittaa 65 % suomalaisten hankekumppanien tukikelpoisista kustannuksista ja loput 35 % kumppanien tulee kattaa kansallisella rahoituksella, joka voi olla julkista tai yksityistä rahoitusta.

Suomen valtio on varautunut kattamaan osan (enintään 70 %) suomalaisten kumppaneiden tarvitsemasta kansallisesta rahoituksesta erilliseltä budjettimomentilta. Pohjoinen periferia ja Arktis -ohjelmassa tätä ns. valtion vastinrahoitusta myöntää työ- ja elinkeinoministeriö hakemusten perusteella. Valtion vastinrahaa voi hakea suomalainen hankekumppani, yksi hakija per hanke. Mikäli suomalaisia kumppaneita (vastinrahan käyttäjiä) on useita, yksi hakee muidenkin puolesta

Rahoituksen hakeminen/myöntäminen tapahtuu kahdessa vaiheessa.

TEM:n ehdollista vastinrahoitussitoumusta haetaan ennen hankehakemuksen jättämistä ohjelman sihteeristöön. TEM:n sitoumusta tulee hakea 7. hakukierrosta varten 30.8.2019 mennessä. Vastinrahoitussitoumuksen hakemista koskevat päivitetyt ohjeet löytyvät alta.

Mikäli seurantakomitea hyväksyy hankkeen, vastinrahoitussitoumuksen saajan tulee hakea ministeriöltä lopullista rahoituspäätöstä. Mikäli hanketta ei hyväksytä TEM:n sitoumus raukeaa. Lopullisen rahoitushakemuksen ja maksatushakemusten tekemistä koskevat ohjeet ja lomakkeet ovat pysyväisluonteisia ja löytyvät alla olevista linkeistä.

Tietoa ensimmäisen tason valvonnasta (FLC)

Jokaisella suomalaisella hankekumppanilla tulee olla TEM:n sertifioima ensimmäisen tason valvoja, joka tarkastaa hankkeessa syntyneiden kulujen tukikelpoisuuden ennen niiden raportoimista. Tarkempaa tietoa Suomen valvontajärjestelmästä löydät täältä.