Tietoa ohjelmasta ja sen toteuttamisesta

Ohjelma-asiakirja on keskeinen tiedonlähde hanketoimijoille. Se sisältää yksityiskohtaista tietoa ohjelmasta.

Ohjelman kotisivuilta (www.espon.eu) löytyy keskeisten ohjelmadokumenttien lisäksi runsaasti muuta hanketoimijoiden kannalta relevanttia tietoa ja niitä kannattaa seurata säännöllisesti.

Tietoa ensimmäisen tason valvonnasta (FLC)

Jokaisella suomalaisella hankekumppanilla tulee olla TEM:n sertifioima ensimmäisen tason valvoja, joka tarkastaa hankkeessa syntyneiden kulujen tukikelpoisuuden ennen niiden raportoimista. Tarkempaa tietoa Suomen valvontajärjestelmästä löydät täältä.