Euroopan alueellinen yhteistyö (EAY) -tavoite 20142020

EAY on EU:n rakennerahastojen tavoite, jota rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) noin 10,1 miljardilla eurolla (2,8 % koko koheesiorahoituksesta).

EAY -tavoitteella tuetaan rajat ylittävää (A), valtioiden välistä (B) ja koko EU:n kattavaa alueiden välistä (C) yhteistyötä EU:n sisärajoilla. Ulkorajayhteistyötä rahoitetaan ENI- ja IPA -rahoitusvälineistä.

Suomi osallistuu kolmeen A-ohjelmaan (EU:ssa yhteensä 60 ohjelmaa), kahteen B-ohjelmaan (15) ja kaikkiin C-ohjelmiin (4). Useat ohjelmat tunnetaan myös INTERREG -ohjelmina.

Suomen EAY-ohjelmat 2014–2020 

Rajat ylittävän yhteistyön ohjelmat (A)

Pohjoinen
Botnia-Atlantica
Keskinen Itämeri

Valtioiden välisen yhteistyön ohjelmat (B)

Itämeren alue
Pohjoinen periferia ja Arktinen

Alueiden välisen yhteistyön ohjelmat (C)                                         

INTERREG EUROPE
INTERACT III
URBACT III
ESPON 2020

Useimmat ohjelmat hyväksyttiin joulukuussa 2014 (eräät C-ohjelmat vasta keväällä/kesällä 2015) ja niiden  toteuttaminen alkoi vuonna 2015. Kaikki ohjelmat perustuvat/ovat jatkoa edellisen ohjelmakauden ohjelmille.