Hallinto ja päätöksenteko

Ohjelman hallintoviranomaisena toimii Luxemburgin kestävän kehityksen ja infrastruktuurin ministeriö. Toimeenpanosta vastaa Belgian, Alankomaiden ja Luxemburgin perustama alueellisen yhteistyön yhtymä, joka sijaitsee Luxemburgissa. Toimintaa ohjaa seurantakomitea, jossa on edustus jokaisesta EU-jäsenvaltiosta sekä ohjelman kumppanivaltioista.

ESPON Suomessa

Ohjelmalla on kaikissa mukana olevissa valtioissa kansallinen yhteystaho, joka välittää tietoa ohjelmasta. Suomen kansallisena yhteystahona toimii työ- ja elinkeinoministeriö. Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella ohjelman tutkimustuloksia esitellään marraskuussa 2019 Helsingissä järjestettävässä seminaarissa.

TEM:n vastuuhenkilöt

Hanna-Maria Urjankangas