EU:n ulkorajayhteistyöohjelmat

ENI CBC -sivuilla kerrotaan ohjelmakauden 2014–2020 Euroopan naapuruusvälineen rajayhteistyöohjelmista Suomessa. Ohjelmakohtaisilla sivuilla kerrotaan kunkin ENI CBC -ohjelman toiminta-alueesta, rahoituksesta ja toimintalinjoista.

 

Katsaus Kolarctic, Karelia ja Kaakkois-Suomi – Venäjä 2021-2027 ulkorajaohjelmien valmisteluun

Sisältövalmistelut etenevät 2021-2027 kauden Interreg-ulkorajaohjelmissa. Tulevissa Suomen ja Venäjän välisellä rajalla toteutettavissa rajat ylittävän yhteistyön ohjelmissa korostuvat EU:n...

Kaakkois-Suomi - Venäjä Interreg-ulkorajaohjelman julkinen kuuleminen käynnissä

2021-2027 Kaakkois-Suomi – Venäjä (South-East Finland – Russia) Interreg-ulkorajaohjelman hallintoviranomaisena toimiva Etelä-Karjalan liitto on käynnistänyt julkisen kuulemisen...