Katsaus Kolarctic, Karelia ja Kaakkois-Suomi – Venäjä 2021-2027 ulkorajaohjelmien valmisteluun

Sisältövalmistelut etenevät 2021-2027 kauden Interreg-ulkorajaohjelmissa.

Tulevissa Suomen ja Venäjän välisellä rajalla toteutettavissa rajat ylittävän yhteistyön ohjelmissa korostuvat EU:n Green Dealin mukaiset ympäristötavoitteet, alueiden elinkeinoelämän vahvistaminen, tutkimus- kehitys ja innovaatioyhteistyö, matkailu sekä ihmisten väliset yhteydet (people-to-people).

Kolarctic, Karelia ja Kaakkois-Suomi – Venäjä -ohjelmien suomalaiset hallintoviranomaiset antoivat 17.6.2021 järjestetyssä ENI-yhteysverkon kokouksessa katsaukset nykyisten 2014-2020 ohjelmien toimeenpanosta, sekä tulevien ulkorajaohjelmien valmistelusta.

Esityksissä lisätietoa ohjelmakohtaisista painotuksista ja valmistelutilanteesta:

Ohjelmaluonnosten ja ympäristövaikutusten arviointien julkiset kuulemiset on suunnitelmissa järjestää syksyn 2021 aikana. Tarkempia lisätietoa ml. kuulemisten aikataulu löytyy kunkin ohjelman omilta nettisivuilta: Kolarctic, Karelia ja Kaakkois-Suomi - Venäjä.