Kansallinen lainsäädäntö

Laki ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä

Lakiin ulkorajat ylittävästä yhteistyöstä (657/2015) on koottu Suomen ja Venäjän välisellä EU:n ulkorajalla tapahtuvan yhteistyön edellyttämät säännökset. Siinä määritellään valmistelu- ja toimeenpanosäännösten ohella periaatteet rahoituksen myöntämisestä, hallinnoinnista, valvonnasta ja tarkastuksesta. 

Laki on tullut voimaan kesäkuussa 2015.

Keskeisimmät rajat ylittävää yhteistyötä ohjaavat EU:n asetukset

  • Asetus Euroopan naapuruusvälineen perustamisesta (EU) N:o 232/2014 antaa säädökset Euroopan naapuruusvälineen yleisistä tavoitteista, poliittisesta kehyksestä ja rahoituksesta. Asetuksessa säädetään lisäksi naapuruusvälineestä rahoitettavien ohjelmien eri tyypeistä ja maantieteellisestä tukikelpoisuudesta, ml. unionin ulkopuolisten maiden osallistumisesta ohjelmiin. 
  • Unionin ulkoisen toiminnan yhteinen täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 236/2014 kattaa EU:n kehitysyhteistyövälineen, Euroopan naapuruusvälineen, laajentumisvälineen ja kumppanuusvälineen sekä kolme temaattista rahoitusvälinettä: vakautusvälineen, demokratia- ja ihmisoikeusvälineen sekä ydinturvavälineen. Yhteisen täytäntöönpanoasetuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa EU:n ulkoista toimintaa.
  • ENI CBC -ohjelmien ohjelmointi-/strategia-asiakirja vuosille 2014–2020 sisältää muun muassa tiedot rahoituskauden 2014–2020 ohjelma-alueista ja ohjelmakohtaisen EU-rahoituksen.

ENI CBC -ohjelmien rahoitussopimukset

EU:n komissio on hyväksynyt Suomen ja Venäjän välisellä rajalla toteutettavat kolme EU:n ulkorajayhteistyöohjelmaa joulukuussa 2015. Ennen ohjelmien käynnistymistä komissio, Venäjä ja Suomi allekirjoittavat rahoitussopimuksen, jossa määritellään yhteiset periaatteet ENI CBC -ohjelmien toimeenpanolle Suomen ja Venäjän välisellä rajalla.