EU:n ulkorajayhteistyöohjelmat

Rajat ylittävä yhteistyö tukee sosiaalista ja taloudellista kehitystä raja-alueilla, vastaa yhteisiin haasteisiin esimerkiksi ympäristöön, terveyteen ja rikollisuuteen liittyen, sekä sujuvoittaa ihmisten, tavaroiden ja pääoman liikkuvuutta. Rajat ylittävä yhteistyö tukee raja-alueiden kilpailukykyä, kansainvälisten verkostojen syntymistä ja taloudellista kehitystä, sillä se edistää kokemusten vaihtoa ja hyvien käytäntöjen leviämistä.

Suomen ja Venäjän välisellä rajalla toteutetaan vuosina 2014–2020 kolmea EU:n ulkorajayhteistyöohjelmaa (ENI CBC): Kolarctic, Karelia ja Kaakkois-Suomi – Venäjä. Ohjelmat ovat jatkoa vuosina 2007–2013 toteutetuille ohjelmille.

ENI CBC -ohjelmien teemat vaihtelevat ohjelmittain, mutta kaikille ohjelmille yhteisiä painopisteitä ovat elinkeinoelämän kehittäminen, ympäristönsuojelu sekä rajojen hallinta ja turvallisuus. Ohjelmiin osallistuvat alueet ovat päävastuussa ohjelmien sisällöstä ja toteuttamisesta.

ENI CBC -ohjelmat perustuvat tasavertaiseen kumppanuuteen ja ovat yhteisrahoitteisia. Suomen ja Venäjän rajalla toteutettavissa ohjelmissa EU:n rahoitusosuus on 50% ja ohjelmiin osallistuvien maiden 50%.

Suomen kansallisena vastuuviranomaisena EU:n ulkorajayhteistyöohjelmissa toimii työ- ja elinkeinoministeriö (alueet ja kasvupalvelut -osasto).

ENI CBC -ohjelmien valmisteluun ja seurantaan osallistuu myös ulkoasianministeriö (itäosasto).

Ohjelmien yhteisenä tarkastusviranomaisena toimii valtiovarainministeriö (Controller-toiminto).

TEM:n yhteyshenkilöt:

Helinä Yli-Knuutila (p. 029 5047 146) ja Petri Haapalainen (p. 029 506 4922)