Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014−2017: Etelä-Karjalasta Suomen menestyvin maakunta vuoteen 2030 mennessä

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014−2017 sisältää Etelä-Karjalan vision vuoteen 2030 sekä vision toteutumista edistävän strategian neljälle vuodelle. Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntaohjelman kesäkuussa 2014. Etelä-Karjalassa rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa ohjelman tavoitteita.

Etelä-Karjala tavoittelee Suomen menestyvimmän maakunnan asemaa vuonna 2030. Maakunnan sijainti ja kansainvälisyys, vahvat tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, puhdas luonto ja aktiiviset ihmiset ovat alueen vahvuuksia.

Maakuntaohjelmassa kehittämisen kärkiä linjataan strategisesti maakunnan vahvuuksien ja mahdollisuuksien varaan. Resursseja kohdistetaan älykkään erikoistumisen ja kokeilevan kehittämisen hengessä rajattuihin kehittämistoimenpiteisiin. 

Maakuntaohjelmaa toteuttavia hankekokonaisuuksia ja toimenpiteitä linjataan kahden vuoden välein tehtävissä toimeenpanosuunnitelmissa.

Maakuntaohjelman toimintalinjat ja tavoitteet

YRITTELIÄS JA OSAAVA ETELÄ-KARJALA: Maakunnan osaamis- ja innovaatiopotentiaali hyödynnetään täysimääräisesti

 • Osaamispohjaisia työpaikkoja ja yrityksiä uudistuvaan elinkeinorakenteeseen
 • Opiskelijoiden integroituminen Etelä-Karjalaan

KANSAINVÄLINEN JA KIINNOSTAVA RAJAMAAKUNTA: Osaamiseltaan, elinkeinotoiminnaltaan ja sijainniltaan kilpailukykyinen maakunta

 • Kehittyvä toimintaympäristö kannustaa kansainvälistymään
 • Kansainvälisesti menestyvän osaamisen ja elinkeinotoiminnan edistäminen
 • Kulttuurien monimuotoisuus on maakunnan rikkaus

VIHREÄ JA UUSIUTUVA EDELLÄKÄVIJÄ: Puhtaan elinympäristön ja vihreän teknologian älykkäästi erikoistuva edelläkävijämaakunta

 • Metsäklusteriin uutta liiketoimintaa
 • Energia-, sähkö- ja ympäristötekniikan hyödyntäminen puhtaan elinympäristön ratkaisuissa
 • Puhtaan elinympäristön ja vastuullisen kuluttamisen edistäminen
 • Vihreän hyvinvoinnin rakentaminen
 • Lähiruuan tuotannon, markkinoinnin, jakelun ja viennin edistäminen

VÄLITÖN JA VÄLITTÄVÄ ETELÄ-KARJALA: Positiivisina karjalaisina eteenpäin

 • Etelä-Karjalassa kaikki osallistuvat
 • Tehdään asioita yhdessä