Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2022–2025: Uusinajattelijoiden kestävä kotisatama

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma rakentuu kokonaisvaltaisen kestävyyden edistämiselle. Maakunta tähtää tulevaan visionaan Uusinajattelijoiden kestävä kotisatama

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma sisältää vuoteen 2040 ulottuvan vision lisäksi seuraavien neljän vuoden aluekehittämisen painopisteet. Ne on rakennettu maakunnan vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalta ja kiteytetty neljäksi kehittämisen kärjeksi. Kullakin kärjellä on oma, tavoitteita täsmentävä visionsa. Näitä ilmentävät aihetunnisteet eli hashtagit.

Maakuntaohjelmaa läpileikkaa myös neljä muutosvoimaa, jotka ovat saavutettavuus, digivoima, kokeilukulttuuri ja kansainvälisyys. 

Maakunnan kehittämisen painotukset 2022-2025 ovat:  

Välittävä eKarjala #kumppanit

 • Terveellisten elintapojen edistäminen yhteistyössä
 • Mielen hyvinvointi voimavarana
 • Työllisyyden edistäminen monialaisesti  

Yritteliäs eKarjala #tuloksentekijät

 • Vireä ja vetovoimainen elinkeinoympäristö
 • Osaamisen ja osaajien saatavuus sekä sujuva siirtymä työelämään
 • Yrittäjyysilmapiiri ja yhteiskehittäminen  

Ympäristövastuullinen eKarjala #uusinajattelijat

 • Hiilineutraali maakunta kokeilualustana ilmastovaikuttaville ratkaisuille
 • Kestävä luonnonvarojen käyttö, bio- ja kiertotalous
 • Monimuotoinen luonto ja laadukkaat vesivarat

Vilkasliikkeinen eKarjala #pelinrakentajat

 • Muutosmyönteisyyden ja me-hengen lisääminen
 • Kulttuurista elin- ja lumovoimaa sekä hyvinvointia
 • Saimaan alueen matkailun kehittäminen

 

Älykkään erikoistumisen painotukset sisältyvät maakuntaohjelmaan   

Jokaiseen ohjelman kehittämiseen kärkeen kytkeytyvät myös älykkään erikoistumisen tavoitteet, jotka syventävät sitä TKI-toiminnan osalta.

Älykkään erikoistumisen kärjet ovat

 • Käyttäjälähtöiset hyvinvointipalvelut (Välittävä eKarjala)
 • Uudistuva teollisuus ja kasvuyrittäjyys (Yritteliäs eKarjala)
 • Vihreän siirtymän edelläkävijyys (Ympäristövastuullinen eKarjala)
 • Elämystalouden vahvistaminen (Vilkasliikkeinen eKarjala)

 

Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntaohjelman 13.12.2021. Maakuntaohjelmasta ja sen älykkään erikoistumisen osuudesta (innovaatiostrategia) on valmisteilla PDF-julkaisut.

 

Lisätietoja Etelä-Karjalan maakuntaohjelmasta vuosille 2022–2025 Etelä-Karjalan liiton verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri, Etelä-Karjalan liitto,
puh. 040 631 5970