EAKR-haku avautuu Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa 15.6.2020 – ilmoittaudu hakuinfoon

kukkia, puita ja merta

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankehaku avautuu 15.6.2020 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa. Yksivaiheisen haun hakemukset tulee jättää EURA-järjestelmään 31.8.2020 mennessä. Maakuntien liitot hakevat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman mukaisia hankkeita. Hakua koordinoi Uudenmaan liitto.

Etelä-Karjalassa hakuun aukeavat molemmat EAKR-toimintalinjat ja kaikki erityistavoitteet. Haettavana on pk-yritystoiminnan uudistumista tukevia tai strategisia osaamiskeskittymiä vahvistavia, eri toimijoiden yhteistyötä edistäviä hankkeita. Hankkeiden tulee tukea Etelä-Karjalan maakuntaohjelman tai Etelä-Karjalan innovaatiostrategian konkreettista toteutumista esimerkiksi yritysten digitaalisten valmiuksien, osaamispohjaisen yrittäjyyden tai Etelä-Karjalan osaamisprofiilin vahvistumisen kautta. Rahoitusta on haettavana yhteensä noin 350 000 euroa.

Kymenlaaksossa on ohjelmakauden 2014–2020 myöntövaltuutta käytettävissä toimintalinjan 2 "Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen" hankkeisiin noin 250 000 euroa. Haussa painotetaan erityisesti maakunnan älykästä erikoistumista ja hiilineutraaliustavoitetta edistäviä hankkeita.

Hakuohje, tarkemmat hakupainotukset ja maakunnittaiset tiedot julkaistaan haun avautuessa 15.6. rakennerahastojen verkkosivuilla kohdassa Etelä-Suomi > Ajankohtaista > Hakuajat.

Ilmoittaudu hakuinfoon

Hakua koskien järjestetään hakuinfo verkossa 15.6. klo 14–15.30. Tilaisuus toteutetaan Microsoft Teamsin välityksellä. Hakuinfossa saat tarpeelliset tiedot EAKR-rahoituksen hakemisesta ja maakuntien hakupainotuksista sekä vinkkejä hyvän hankehakemuksen laatimiseen. Aikaa on varattu myös kysymysten esittämiseen.

> Ilmoittautuminen hakuinfoon tapahtumakalenterista 11.6. mennessä.

 

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Antti Taronen, Uudenmaan liitto, antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi, puh. 040 507 9998 tai eakr(at)uudenmaanliitto.fi