EAKR-haku avoinna Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa kesän ajan

mansikat

Etelä-Suomen EAKR-rahoitushaku on avoinna 15.6.–31.8.2020 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa. Haku toteutetaan yksivaiheisena ja hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmään elokuun loppuun mennessä. Hakua koordinoi Uudenmaan liitto. Kuluvan ohjelmakauden loppusuoralla maakunnan liittojen rahoitusmahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueilla. 

Kesän haussa haetaan rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjan 1 ja 2 mukaisia hankkeita seuraavasti:

  • Toimintalinja 1: Pk-yritysten kilpailukyky (Etelä-Karjala)
  • Toimintalinja 2: Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso)

Etelä-Karjalassa haussa ovat avoinna molemmat EAKR-toimintalinjat ja kaikki erityistavoitteet. Haettavana on pk-yritystoiminnan uudistumista tukevia tai strategisia osaamiskeskittymiä vahvistavia, eri toimijoiden yhteistyötä edistäviä hankkeita. Hankkeiden tulee tukea Etelä-Karjalan maakuntaohjelman tai Etelä-Karjalan innovaatiostrategian konkreettista toteutumista esimerkiksi yritysten digitaalisten valmiuksien, osaamispohjaisen yrittäjyyden tai Etelä-Karjalan osaamisprofiilin vahvistumisen kautta. Rahoitusta on haettavana yhteensä noin 350 000 euroa.

Kymenlaaksossa haetaan ainoastaan toimintalinjaan 2 ja sen erityistavoitteisiin kohdistuvia hankkeita. Haussa painotetaan erityisesti maakunnan älykästä erikoistumista ja hiilineutraaliustavoitetta edistäviä hankkeita. Rahoitusta on käytettävissä yhteensä noin 250 000 euroa.

> Hakuilmoitus

> Hakijan opas

Hakua koskien järjestettiin maakuntien yhteinen hakuinfo verkossa 15.6.2020. Tilaisuudessa kuultiin EAKR-rahoituksen hakemisesta, maakuntien kehittämisen painopisteistä ja hakupainotuksista. Lisäksi saatiin vinkkejä hyvän hankehakemuksen tekemiseen.

> Hakuinfon esitysmateriaalit

Lue lisää maakuntien kehittämisen painopisteistä:

> Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2018–2021

> Etelä-Karjalan innovaatiostrategia 2018–2021

> Kymenlaakson maakuntaohjelma 2018–2021

> Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia 2018–2021

 

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Antti Taronen, Uudenmaan liitto, antti.taronen(at)uudenmaanliitto.fi, puh. 040 507 9998

 

Kuva: Pixabay