ESR-haku käynnistymässä - ilmoittaudu hakuinfoon!

Hämeen ELY-keskus avaa alueellisen ESR -haun vuodenvaihteessa.

Rahoitettaviksi haetaan  toimintalinjan 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus kaikkiin kolmeen erityistavoitteeseen liittyviä hankkeita. Hakemuksia tulee näin ollen kohdistaa nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseen (et 6.1.), tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiseen (et.7.1.) sekä työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventämiseen (et 8.1.). Haettavan toiminnan ja kohderyhmän tulee olla ohjelma-asiakirjan erityistavoitteen mukaisia. Kuvaus erityistavoitteen sisällöstä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmassa.

Hankkeelle katsotaan eduksi, jos se tukee toiminta-alueensa maakuntaohjelmia, toimeenpanosuunnitelmia tai älykkään erikoistumisen strategioita. Lisätietoa alueiden maakuntaohjelmista ja kehittämisen painopisteistä Rakennerahastot.fi >Etelä-Suomen suuralue> Kehittämisen painopisteet.

Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmässä 1.3.2017 mennessä. Hakuilmoitus löytyy tästä.

Tule kuuntelemaan lisätietoa hausta ja keskustelemaan hankeideastasi Lahteen 12.1.2017 tai Helsinkiin 16.1.2017.