ESR-hakuinfossa tupa täynnä kuulijoita

Hämeen ELY-keskus järjesti torstaina 17.8. Helsingissä ESR-hakuinfon koskien 3.10. päättyvää Etelä-Suomen ESR-hakua. Tilaisuuteen osallistui lähes 70 innokasta hanketoimijaa, jotka tulivat kuulemaan avoinna olevan haun painotuksista sekä hyvän hakemuksen jättämisestä.

Tilaisuudessa hanketoimijat jakaantuivat erityistavoitekohtaisiin pienryhmiin, joissa asiantuntijat vastasivat kysymyksiin ja kertoivat tarkemmin hakemuksen laatimisesta sekä tavoitteista. Ryhmissä käytiin mielenkiintoisia keskusteluja ja kuultiin hyviä hankeideoita.


Pienryhmissä syntyi mielenkiintoisia keskusteluja.

Suurinta kiinnostusta herätti erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen, jota oli kuulemassa hieman alle puolet kaikista osallistujista. Kaikki tässä haussa avoinna olevat erityistavoitteet löytyvät hakuilmoituksesta.

Tähän hakuun liittyen ei järjestetä enempää info-tilaisuuksia. Tilaisuuden materiaalit löytyvät materiaalipankista.