Etelä-Suomen ESR-haku auki 22.2.-9.4.2021 osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia

Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-haun Etelä-Suomen alueella (Uusimaa, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala). REACT-EU-lisämäärärahojen myöntämisen ehtona on, että valtioneuvosto hyväksyy ohjelmamuutoksen. Lisäksi ehtona on, että eduskunta hyväksyy REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon ja valtioneuvosto tekee päätöksen varojen jakamisesta alueille. Hankkeet rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.  

Haettavien hankkeiden tavoitteena on Covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukeminen sekä pohjan luominen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. ESR:n tavoitteena on erityisesti työllisyyden edistäminen. Hankkeissa tulee syntyä konkreettisia tuloksia, jotka ovat jatkohyödynnettävissä ja levitettävissä.  

Haussa etsitään hankkeita REACT-EU (ESR) erityistavoitteisiin 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen sekä 12.4. Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen. 

Tämänhetkisen tiedon mukaan erityistavoitteen 12.3. hankkeiden kantavana teemana tulee olla digitaalisten taitojen edistäminen ja digitaalisuuden hyödyntäminen, olipa sitten kyseessä perustaitojen hankkiminen, osaamisen laajentaminen uusille alueille tai korkean tason digiosaamisen hankkiminen. Lisäksi tuetaan julkisten ja yksityisten palveluntarjoajien ja kehittäjien mahdollisuuksia mm. hyödyntää digitaalisia alustoja. Eritystavoitteessa 12.4. tavoitellaan osallistuvien mikro- ja pk-yritysten ja niiden henkilökunnan parantunutta kyvykkyyttä sopeutua sekä hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia nopeita muutoksia. Vastuullinen johtaminen ja työhyvinvointi nousevat keskiöön. Lisäksi tuetaan yritysten valmiuksia vihreään siirtymään ja innovointiin.  

Tarkista erityistavoitteiden lopulliset hyväksytyt sisällöt ennen hakemuksen jättämistä valtioneuvoston hyväksymästä ohjelmanmuutoksesta (pdf)

 

Lisätietoja hausta löydät hakuilmoituksesta, hakuohjeesta sekä hakuinfon materiaaleista

Du hittar mer information om ansökan i ansökningsannonsen, ansökningsinstruktionerna och i materialen från ansökans informationstillfälle. 

 

Kysyttävää? Ota yhteyttä Hämeen ELY-keskuksen Hanketukiryhmään