Hanke-esittely (EAKR): Rehome – uudet oivaltavat hätämajoitusratkaisut

Vuonna 2015 Eurooppaa koetteli ennenkokematon pakolaisaalto. Lahdessa tilanne konkretisoitui Hennalan tyhjäksi jääneellä kasarmialueella, jonne järjestettiin hätämajoitus sadoille kotimaansa jättämään joutuneille. Syntyi ajatus haastaa muotoilun opiskelijat kehittämään ratkaisuja äkillisesti syntyneeseen yllättävään tarpeeseen. Primääritarpeiden tyydyttäminen eli nukkuminen, säilytys ja yksityisyys, asetettiin suunnittelun lähtökohdaksi. Syntyi Rehome-mallisto, joka edustaa ylpeästi suomalaisen nuoren muotoilun vastuullista ajattelua ja vastaa hätämajoituksen kaltaisiin sosiaalisiin tarpeisiin.

Vastuullisilla tuotteilla kansainvälistä näkyvyyttä

Nopeat, edulliset ja helposti ilman työkaluja koottavat huonekalut tarjoavat logistisesti kevyen ja vaivattoman ratkaisun hätämajoitukseen. Vastuullisuusnäkökulma toteutuu materiaalivalinnoissa, sillä vaikka aaltopahvi ja vaneri eivät huonekalumateriaaleina olekaan ikuisia, tarjoavat ne äkilliseen tarpeeseen järkevän, kustannustehokkaan sekä ympäristöystävällisen ratkaisun. Tuotteet valmistetaan kuitu- ja biopohjaisista kotimaisista materiaaleista, jotka voidaan joko kierrättää tai polttaa energiaksi. Itse tuotantoprosessit ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia.

Valmiina olevat kymmenen tuotekonseptia ovat saaneet kiitettävästi näkyvyyttä useissa näyttelyissä. Kansainvälistä kiinnostusta herättänyt mallisto on esitelty alkuperäiskokoonpanossaan muun muassa Habitare-messuilla syksyllä 2017 ja 100 000 kävijän Milanon Salone del Mobile –messuilla keväällä 2018, jolloin merkittävät alan julkaisut Dezeen.com ja Arcdaily.com noteerasivat Rehome-malliston.

Rehome Toilet -ekokuivakäymälä (suunnittelijat Sara Auvinen ja Tiia Jokinen) saavutti syyskuussa 2019 kansainvälistä mainetta Helsingin Habitare –messuilla, kun italialaisen muotoilutalo Alessin pääjohtaja Alberto Alessi valitsi sen vuoden kiinnostavimmaksi ilmiöksi PHENOMENA-erityiskunniamaininnalla. Valinta huomioitiin muun muassa Financial Timesissa.

Hankerahoituksesta vauhtia kaupallistamiseen ja verkostojen luomiseen

Rehomen tarina on vasta alussa, sillä malliston jatkokehitys ja –testaus sekä kansainvälinen kaupallistaminen mahdollistuu Euroopan aluekehitysrahaston tuella (EAKR). Elokuussa 2018 käynnistyi Rehome – väliaikaisen asumisen ja hätämajoituksen kalusteratkaisujen globaali liiketoimintapotentiaali –hanke, jonka puitteissa konseptia viedään eteenpäin vuoden 2020 loppuun saakka. Projektin päätoteuttajana ja hallinnoijana toimii Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti ja osatoteuttajana Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Rehome-projektin tavoitteena on suunnitella ja edistää uudenlaisten hätämajoitukseen ja väliaikaisasumiseen soveltuvien tuotteiden kaupallistamista muotoiluosaajien, jälleenmyyntiyritysten, humanitääristen järjestöjen ja kotimaisen puunjalostusteollisuuden verkostona. Tarkoituksena on luoda uusia työllistymisen ja liiketoiminnan mahdollisuuksia kotimaisen ja ennen kaikkea päijäthämäläisen bio- ja vientiteollisuuden sektorille. Hankkeessa rakennetaan ja kootaan yritysryhmä sekä rakennetaan arvoketju tuottamaan kansainväliseen humanitääriseen liiketoimintaan ratkaisuja, kuten väliaikaisasumisen ja hätämajoituksen tuotteita Euroopan ja Lähi-idän kasvaville markkinoille.

Nyt vuoden verran käynnissä olleen projektin aikana on päästy hyvään vauhtiin. Syksy 2017 käynnistyi näyttelyllä Pro Puu –galleriassa sekä ammattikorkeakoulun projektihenkilöstön vierailulla Brysselissä järjestetyillä Aidex-messuilla. Messukäynti oli projektin kannalta hyvin hyödyllinen, sillä käynnin aikana saatiin hyvä yleiskäsitys humanitäärisella sektorilla kansainvälisesti toimivista yrityksistä ja palveluvalikoimasta, tutustuttiin Business Finlandin edustajiin sekä suomalaisiin yrityksiin, jotka toimivat kyseisellä sektorilla. Messuilta tarttui mukaan yhteistyökumppaneita, joiden kanssa työstetään parasta aikaa yhteistä palvelukokonaisuutta, jonka toivotaan avaavan ovet globaalien humanitääristen toimijoiden kilpailutuksiin.

Selvitystyö REHOME-tuotteiden jakelusta on hyvin tärkeässä roolissa konseptien kaupallistamisen kannalta ja siksi onkin ollut luontevaa käynnistää perustietojen kerääminen mahdollisista kohderyhmistä ja kumppaneista. Varsinaisia jakelusuunnitelmia päästään työstämään, kunhan tuotteet ja liiketoimintamallit valmistuvat. Yhtä lailla olennaista on suojata tuotteet mahdollisimman tehokkaasti ja tästä syystä olemassa olevien konseptien kehitystarpeita on tarkasteltu mallisuojan saamiseksi sekä tarvittavien sertifikaattien edellyttämän testauksen aloittamista on valmisteltu. Yhteistyökumppanin Lappeenrannan teknillisen yliopiston kemiantekniikan osaamista tullaan hyödyntämään esimerkiksi kalusteiden paloturvallisuuden selvittämisessä ja kehittämisessä.

Ylipäätään liiketoimintapotentiaali näillä markkinoilla on ilmeinen ja siksi erityisesti humanitääriset avustusjärjestöt ja niiden ympärillä toimivat alihankintaverkostot ovat olleet tarkastelun keskiössä. Yhteistyökeskustelut on saatu käyntiin Suomen Punaisen Ristin eri toimintojen vetäjien, Migrin edustajien sekä Kirkon ulkomaanavun kanssa. Matka on siis käynnistynyt hyvin, mutta pitkälti on vielä taivallettavaa jäljellä.

 

Teksti: Katariina Mäenpää

Kuvat: Antti Turunen