Kuukauden EAKR-hanke: HUIMA - Teollisuuden energiatehokkuuteen uusia ideoita

jalkapohja ja sana Huima

  • Päätoteuttaja: Posintra Oy
  • Osatoteuttaja: Turku Science Park Oy
  • Toteutusaika: 1.9.2018–31.8.2020
  • Kohdealue: Porvoon seutukunta (Uusimaa) ja Turun seutukunta (Varsinais-Suomi)
  • Myönnetty EAKR- + valtion rahoitus: 151 200 €

Posintra, Turku Science Park, Uudenmaan liitto, Varsinais-Suomen liitto, Vipuvoimaa ja EU-logot

Hukkalämpöjen hyötykäyttöön uusia ideoita

Teollisuus käyttää lähes puolet kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta ja teollisessa toiminnassa saattaa syntyä suuria määriä hyödyntämätöntä hukkalämpöä. Ilmastonmuutoksen torjuntaan hukkalämmön talteenotto ja hyödyntäminen ovat erinomaisia keinoja. HUIMA-hankkeen lähtökohtana oli kiertotalouden liiketoiminnan lisääminen, huomion kiinnittäminen teollisuuden ylijäämälämmön hyötykäyttöön ja toimijaekosysteemin kokoaminen.

Teollisuuden ylijäämälämpöjä johdetaan vieläkin suoraan ilmaan tai vesistöön ja samalla hukataan niihin sitoutunutta energiaa. Hankkeella haluttiin herätellä ihmisiä huomaamaan, että kuka tahansa voi esittää ideoita, joilla voi olla merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Hankkeessa kartoitettiin teollisuusyritysten erilaisia lämmönlähteitä ja etsittiin ideakilpailun avulla uusia ideoita ja ratkaisuja hukkalämmön talteenottoon ja hyötykäyttöön. Tavoitteena oli jalostaa ideoita kohti liiketoimintasuunnitelmia ja uutta liiketoimintaa. Lisäksi hankkeen aikana pyrittiin luomaan toimijaverkostoja Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla.

Valtakunnallinen kilpailu poiki keksintöjä jatkokehittelyyn

HUIMA-hanke järjesti valtakunnallisen ideakilpailun hukkalämmön hyötykäytöstä keväällä 2019. 

 - EAKR-hankkeen avulla pystyimme ennakkoluulottomasti toteuttamaan jotain sellaista, mitä ei muuten olisi voitu tehdä. Hanke antoi ainutlaatuisen tilaisuuden valtakunnallisen ideakilpailun avulla etsiä jopa ihan hullujakin ideoita hukkalämmön hyötykäyttöön. Toki tietenkin jännitti ennen kilpailuajan päättymistä, että saadaanko viisi ideaa vai 100 ideaa ja onko niissä potentiaalia kehittyä liiketoiminnaksi, Posintran ympäristöliiketoimintajohtaja Leena Alihakkola kertoo. 

Ideoita kilpailuun jätettiin 19, joista alle 10 valikoitui jatkojalostukseen. Jokainen idea esiteltiin toukokuussa 2019 Turussa sparraustilaisuudessa, jossa asiantuntijat antoivat ideoille palautetta ja kehitysehdotuksia. Idean esittäjät saivat sparrausta ja heillä oli mahdollisuus osallistua hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin, joissa tavattiin muita idean esittäjiä ja saatiin apua idean jatkokehittelyyn. Monen idean esittäjän innostus idean jatkokehittelyyn kuitenkin hiipui syksyn kuluessa, kun huomattiin, että idea olikin jo jossain toteutettu tai idean eteenpäin vieminen liiketoimintasuunnitelmaksi asti on työlästä ja aikaa vievää.

mies
Arttu Vuorion kehittämä vuokone tuottaa hukkalämmöstä tai nestevirtauksista
sähkövirtaa esimerkiksi mittalaitteille ja tiedonsiirrolle. Kuva: Posintra Oy

Pisimmälle ideansa kehittelyssä pääsi sattumoisin juuri Porvoossa asuva Arttu Vuorio. Hän on kehitellyt ilmanvaihtokanavaan tai savupiippuun kiinnitettävää laitetta, joka tuottaa sähköenergiaa täysin omavaraisesti. HUIMA-hankkeesta Vuorio sai apua demolaitteen suunnitteluun, rakentamiseen ja asentamiseen.

Vuorion yrityksen Vuo Power Oy:n kehittämä vuokone tuottaa energiaa erilaisille mittauksille ja tiedonsiirrolle. Sitä voidaan käyttää myös nesteen, kaasun ja höyryn virtauksissa.

- Laitteeni avulla mittauksia pystytään tekemään helposti paikoissa, joihin ei saa vedettyä sähköä. Se säästää johdotukselta ja patterien vaihtamiselta, Vuorio esittelee.


Arttu Vuorion kehittelemä laite. Kuva: Posintra Oy

Hukkalämpöjen hyödyntäminen on alkanut kiinnostaa

Hukkalämmön hyödyntämisen mahdollisuudet on alettu tunnistaa paremmin. 

- Kun hanketta suunniteltiin melkein kolme vuotta sitten, hukkalämmöstä ei puhuttu vielä juuri lainkaan. Hankkeen aikana keskustelu on lisääntynyt runsaasti ja useampikin EAKR-rahoitteinen hanke on keskittynyt hukkalämpöjen tunnistamiseen, vähentämiseen ja hyötykäyttöön, Alihakkola kertoo.

HUIMA-hanke on järjestänyt yhdessä Lämpöä - ja Hukaton-hankkeiden kanssa kaksi yhteistä webinaaria hukkalämpöjen hyötykäytöstä. Aihe kiinnostaa yrityksiä ja muita toimijoita, sillä osallistujia tilaisuuksissa on ollut runsaasti ja keskustelua on syntynyt aiheen tiimoilta.

Hanke tuotti myös energiaoppaan yrityksille. Oppaasta pyrittiin tekemään helppolukuinen ja siihen on tiivistetty esimerkein energiatehokkuuden kannalta huomioitavia asioita. Pk-yrityksille suunnattu energiaopas on ladattavissa hankkeen verkkosivulta https://www.posintra.fi/huima/ suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä.

 

Lisätietoja:


Leena Alihakkola
Ympäristöliiketoimintajohtaja
Posintra Oy
leena.alihakkola(at)posintra.fi
puh. 040 730 5440