Paljon toivottuja Startti- ja Stoppikoulutuksia tulossa syksyllä 2019

Hämeen ELY-keskus järjestää rahoittamilleen ESR-hankkeille Starttikoulutuksen. Tilaisuus on suunnattu vasta alkaneille ESR-hankkeille tai uudelle hankehenkilöstölle. Koulutuksissa käydään läpi keskeisiä hankkeen toteuttamiseen, raportointiin ja maksatuksiin liittyviä asioita sekä tutustutaan muihin hankkeisiin. Paikalla on sekä rahoitus- että maksatusasiantuntijoita, jotka vastaavat kysymyksiin

Seuraava Starttikoulutus järjestetään 28.8.2019 Pasilan virastotalolla. Lisätiedot tilaisuudesta ja ilmoittautuminen Tapahtuma –kalenterin kautta.

Lisäksi järjestämme rahoittamillemme ESR-hankkeille koulutusta laadukkaan loppuraportin laatimisesta. Koulutus sopii erityisesti hankkeille, jotka ovat päättämässä toimintaansa vuoden sisällä. Osallistujapalautteen pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että sitä enemmän hyötyä on saatu hankkeelle, mitä aikaisemmassa vaiheessa koulutukseen on osallistuttu. Tilaisuuden pääpaino on laadukkaan loppuraportin sisällössä kuten hankkeiden tavoitteiden, tulosten ja vaikuttavuuden kuvauksessa. Molemmissa tilaisuuksissa on sama sisältö.  

Hyvä loppuraporttikoulutus järjestetään 12.9.2019 Pasilan virastotalolla ja 5.11.2019 Lahden virastotalolla. Molemmat tilaisuudet ovat puolen päivän mittaisia. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista ja ilmoittautuminen Tapahtuma –kalenterin kautta.

Tilaisuuksiin mahtuu rajallinen määrä osallistujia. Ensisijalla ovat Hämeen ELY-keskuksen rahoittamat hankkeet.