ESR Startti- ja Stoppikoulutukset siirtyvät verkkoon

Toivoimme vielä keväällä, että siirtyneet Startti- ja Stoppikoulutukset voitaisiin järjestää kasvokkain, mahdollistaen näin myös hankkeiden verkostoitumisen ja toisilta oppimisen. Koska koronaepidemiatilanne elää koko ajan, on haastavaa suunnitella kasvokkain kohtaamisia syksylle. Koulutukset siirretäänkin toteutettavaksi verkkoon.

Molempiin koulutukseen on vielä mahdollista varata paikka. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille.

Lisätiedot tilaisuudesta ja ilmoittautuminen Tapahtuma –kalenterin kautta.

Koulutus laadukkaan loppuraportin laatimisesta järjestetään 10.9.2020 kello 12.30 alkaen. Koulutus sopii erityisesti hankkeille, jotka ovat päättämässä toimintaansa vuoden sisällä. Osallistujapalautteen pohjalta voidaan kuitenkin todeta, että sitä enemmän hyötyä on saatu hankkeelle, mitä aikaisemmassa vaiheessa koulutukseen on osallistuttu. Tilaisuuden pääpaino on laadukkaan loppuraportin sisällössä, kuten hankkeiden tavoitteiden, tulosten ja vaikuttavuuden kuvauksessa.

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen Tapahtuma –kalenterin kautta.

Starttikoulutus järjestetään 16.9.2020 kello 9.00 alkaen. Aamupäivä on varattu maksatuksiin ja talouteen liittyviin asioihin. Iltapäivällä puolestaan keskitytään hankkeen toteutukseen, raportointiin ja viestintään liittyviin asioihin. Koulutus on suunnattu vasta alkaneille ESR-hankkeille sekä uudelle hankehenkilöstölle. Tilaisuudessa on myös mahdollisuus esittää kysymyksiä maksatus- ja rahoitusasiantuntijoille.

Tilaisuuksien osallistujamäärää rajoitetaan laadukkaan toteutuksen varmistamiseksi. Koulutuksen on tarkoitettu ensisijaisesti Hämeen ELY-keskuksen rahoittamille hankkeille