Etelä-Suomen ESR –haku avautuu 1.9.2019

Hämeen ELY-keskus avaa ESR-haun Etelä-Suomen alueella 1.9.-1.10.2019. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Hämeen, Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueilla. Tarkemmin avautuvan haun teemoista ja tarkennuksista hakuilmoituksessa ja hakijan ohjeessa.

Hankkeita etsitään seuraaviin erityistavoitteisiin:

Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (kaikki maakunnat)

  • Erityistavoite 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistyminen
  • Erityistavoite 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
  • Erityistavoite 8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

Kymenlaaksossa etsitään erityisesti hankkeita, joilla edistetään digitalisaatiota. Päijät-Hämeessä mielenkiinto on erityistavoitteessa 6.1. ja 8.1. suuntautunut hankkeisiin, jotka tukevat nuorten työllistymistä. 

Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (Uusimaa)

  • Erityistavoite 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
  • Erityistavoite 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen laadun ja tarjonnan parantaminen

Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (Uusimaa ja Kanta-Häme)

  • Erityistavoite 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

 

Lisätietoja

Hämeen ELY-keskuksen rahoitusasiantuntijat