Etelä-Suomen ESR-haku ja Kotona Suomessa haku ovat päättyneet

Etelä-Suomen alueelta jätettiin Euroopan sosiaalirahaston alueelliseen hakuun yli 40 hankehakemusta, joihin haettiin rahoitusta yhteensä lähes 12 miljoonaa euroa. Hakemukset käsitellään useassa vaiheessa. Ensin arvioidaan ns. yleiset valintaperusteet, joista keskeisin on hankkeiden soveltuvuus Kestävää kasvua ja työtä- Suomen rakennerahasto-ohjelmaan. Tämän jälkeen hakemukset menevät asiantuntija-arviointiin. Hakemukset arvioidaan kunkin erityistavoitteen valintaperusteiden pohjalta, tehdään valintaesitykset ja hakemukset käsitellään maakuntien yhteistyöryhmien sihteeristöissä. Rahoituspäätökset pyritään saamaan valmiiksi ennen kesälomakautta.

Kotona Suomessa valtakunnallinen haku tuotti 17 hakemusta

Haussa haettiin pilotti- ja kokeiluhankkeita, joissa kehitetään työhön, koulutukseen tai yrittäjyyteen ohjaamisen malleja. Kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, joiden työttömyys on pitkittynyt tai joiden perustyöllistymis-valmiudet ovat eri syistä johtuen puutteelliset. Rahoitusta haettiin 17 hankkeelle yhteensä 5,2 miljoonaa euroa. Hakijoina oli yliopistoja, ammattikorkeakouluja, aikuisopistoja ja erilaisia järjestöjä.