Yritysten toimintaympäristön kehittämishankkeiden (EAKR) haku 3.2.-28.2.2020

Hämeen ELY-keskus avaa yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushankkeiden haun Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Hankkeet rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella. Hakuaika 3.2.-28.2.2020.

Hankkeita voi toteuttaa maakuntien alueilla joko maakunnallisina tai rajautuen osaan maakunnasta. Aluetta laajemmista hankekokonaisuuksista tulee neuvotella rahoittajien kanssa ennen hakemuksen jättämistä.

Hankkeiden kohderyhmä tulee olla pk-yritykset. Hankkeet edistävät kohderyhmänä olevien yritysten liiketoiminnan kehittymistä ja laajentumista (esim. liikevaihdon kasvu, toiminnan laajentaminen tai kansainvälistyminen), uuden yritystoiminnan perustamista, verkostoitumista tai synnyttävät yritystoiminnan kannalta tarpeellisia selvityksiä tai kartoituksia. Tuettavaa toimintaa ovat esimerkiksi pk-yritysten verkostojen kokoaminen, yrityskiihdyttämöt, suoraan pk-yritysten liiketoimintaa tukevat tutkimusinfrastruktuurit tai pilointi- ja demonstraatiolaitokset.

Tutustu hakuohjeisiin tarkemmin:

Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksessa antavat:

Valtteri Karhu
rahoituspäällikkö
0295 025 149

Sinikka Kauranen
yksikön päällikkö
0295 025 151

sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi