Ennakkotieto: keväällä käynnistyvät 6Aika-haut

Seuraava 6Aika-haku avautuu tammikuun 21. päivä. Samalla kertaa käynnistyy sekä EAKR-haku että ESR-haku. Hakuaika päättyy 29.3.2019.

EAKR-hauissa haetaan erityistavoitteen 3.2 mukaisia vähähiilisyyttä ja energiatehokkuutta edistäviä hankkeita. Haettavien hankkeiden tavoitteena on kehittää älykkäitä, resurssitehokkaita ja vähähiilisiä ratkaisuja ja/tai palveluja, joista yrityksille syntyy uutta liiketoimintaa ja jotka edistävät kuutoskaupunkien hiilineutraaliustavoitteita. Hankkeissa on tärkeää hyödyntää kaupunkeja kehitysympäristöinä ja ohjata kaupunkien ja kuntalaisten toimintaa kestävämpään suuntaan. Tärkeitä kehittämisen ja kokeilujen kohteita ovat rakennettu ympäristö ja hiilinielut, liikkuminen, logistiikka ja matkailu sekä kiertotalous ja elämystalous.

ESR-hakukierroksilla haetaan hankkeita, joissa kehitetään konkreettisia ratkaisuja kasvavien alojen yritysten työvoimatarpeisiin ja osaajapulaan sekä sitä kautta myös vähähiilisen liiketoiminnan kehittymiseen Suomessa. Haut kohdistuvat rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteisiin 6.1, 9.1 ja 9.2. Näihin erityistavoitteisiin liittyen haettavien hankkeiden aihealueiden toivotaan painottuvan esimerkiksi korkeaan teknologiaan ja digitalisaatioon liittyvän osaamisen aktivointiin ja lisäämiseen, kasvavien alojen yritysten työvoimatarpeeseen ja osaajapulaan vastaamiseen sekä muiden työvoiman kysyntää omaavien alojen osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen.

Vuoden 2019 hauissa hankkeiden joukosta toivotaan löytyvän yhteisiä hankekokonaisuuksia 6Aika ESR- ja EAKR-hankkeiden välille, joissa eri rahastoilla rahoitettavat hankkeet kiinteästi tukisivat toisiaan. Koska tulevassa 6Aika EAKR -hankehaussa korostuvat vähähiilisyyteen liittyvät sisällöt, pyritään ESR-hankkeitakin kohdentamaan kyseisiin teemoihin esimerkiksi toimialakohdennusten kautta.

6Aika EAKR- ja ESR-hakujen yhteinen hakuinfo järjestetään 22.1.2019 klo 13-15 Helsingissä. Tilaisuus myös striimataan.

> Ilmoittaudu mukaan


Lisätietoja:

Rakennerahastot.fi → Valtakunnalliset teemat → Ajankohtaista → Hakuajat

Rakennerahastoasiantuntija Hanna Laaksonen (EAKR), Uudenmaan liitto, p. 040 574 8930

Rahoitusasiantuntija Jukka Anttila (ESR), Hämeen ELY-keskus, p. 0295 021 241 

Kuva: Pixabay