Etelä-Suomen EAKR-hakuun yli sata hakemusta

Etelä-Suomen Aluekehitysrahaston (EAKR) hankehaku päättyi 5.3.2019. Haku oli kaksivaiheinen; ensimmäisessä, ideahaun vaiheessa hakijat toimittivat Uudenmaan liittoon hankeideansa aiesuunnitelman, joista kaikista annettiin palaute ja toisessa vaiheessa jätettiin varsinaiset hakemukset EURA2014-järjestelmässä. Ideahaun vaiheessa saapui 204 hakemusta, joista ylimaakunnallisia 34. Toisessa, varsinaisen haun vaiheessa hakemuksia saapui 104 kappaletta, joista ylimaakunnallisia 16.

"Olemme iloisia, että saimme näin paljon hakemuksia laajasti koko Etelä-Suomen alueelta", toteaa rakennerahastoasiantuntija Irene Gröhn.

Hakemusten käsittely maakunnan liitoissa käynnistyi välittömästi haun päättymisen jälkeen. Aluksi hakemukset arvioidaan yleisten valintaperusteiden mukaan, josta läpi pääsevät hakemukset siirtyvät vielä erityistavoitekohtaiseen arviointiin sekä maakuntien yhteistyöryhmien sihteeristöjen (MYRS) käsittelyyn. Rahoituspäätösten teko pyritään aloittamaan ennen kesälomakautta.

Tässä haussa Etelä-Suomen maakunnat hakivat rahoitettaviksi Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisia hankkeita: toimintalinja 1: pk-yritysten kilpailukyky sekä toimintalinja 2: uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen.

Maakunnat määrittelivät lisäksi alueellisia painopisteitä, joita he halusivat painottaa tällä hakukierroksella. Rahoitushaussa avoinna olleet toimintalinjat, erityistavoitteet ja alueelliset painotukset maakunnittain on kuvattu hakuilmoituksessa.

 

Lisätietoja:

Rakennerahastoasiantuntija Antti Taronen, antti.taronen@uudenmaanliitto.fi, puh. 040 507 9998

Rakennerahastoasiantuntija Irene Gröhn, irene.grohn@uudenmaanliitto.fi, puh. 040 182 4828